BOOKLET FÖR HÅLLBARA SMÅHUS

Förslaget avser utforska återbruk av byggnader till småhus samt innovativa och förnuftiga kombinationer av energisparande system.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2026-01-15

Företagsnamn: Buildility AB

Mail till kontaktperson: daniel.femerstrom@buildility.se

Länk till företag: http://www.buildility.se

Utbildningsnivå: Magister/Master

Utbildningsområde: Fysisk planering

Bakgrund:
Buildility är ett startup inom ConTech i Linköping. Företagets mål är att arbeta med den
senaste tekniken och stort mått av sunt förnuft för att effektivt projektera ny
småhusbebyggelse. Våra verksamhetsområden är om- och nyproduktion av bostäder,
korttidsboenden, skolor, kontors- & butiksanpassningar.
Företaget utvecklar egna digitala verktyg i syfte att underlätta projektering och samverkar
med Boverket, Lantmäteriet, Linköpings kommun och andra företag i Sverige. Vi vill att våra
projekt ska ha material av hög kvalité, med smarta energisystem, god inomhusmiljö och ha
kostnadseffektiva lösningar.
Vi vill vara den nya tidens digitala byggföretag -Buildility.

Insikt:
Många drömmer om en framtid i en egen villa men har under lång tid observerat skenande
priser på marknaden. Alternativet blir att bygga nytt för större kostnadskontroll, men
samtidigt har en orolig omvärld lett till kraftigt ökade kostnader för material och drift.
I detta arbete vill vi utforska alternativa energikällor och lösningar som kan bidra till ett
kraftigt minskat behov av utifrån tillförd energi. Vi vill också utforska idéer såsom återbruk
av byggnader som inte ursprungligen avsetts för bostäder. Exempelvis kan det röra sig om
att utforska hur hela hus kan kläs in som i ett växthus för att tillvarata solenergin, eller hur
en gammal lada kan återbrukas och omvandlas till en modern fastighet med b.la.
uppvärmning av inomhusluft genom jorden.

Ekonomisk Hållbarhet:
Medellönen i Sverige 2021 var 33 100:-/månad brutto. Ett rimligt antagande är att en familj
med två vuxna och två barn med 300 000:- i sparade medel kan få ett lån på mellan 2 – 3,2
MSEK (källa: SBAB). Detta utesluter en stor målgrupp som inte kan köpa sig en villa då
genomsnittspriset på dessa är 4MSEK i exempelkommunen Linköping.
• Framtidens villor behöver utformas så att de inte ekonomiskt utarmar hushållen.

Ekologisk Hållbarhet:
• Hållbarhet – Boendet ska vara energieffektivt eller utformas som passivhus.
• Mångfald – Boendet ska bidra till den biologiska mångfalden i området och inkludera
odlingsmöjligheter.
• Miljö – Påverka miljön så lite som möjligt under uppförandet, dvs. begränsa påverkan på
jordens resurser och utsläpp av koldioxid.

Social Hållbarhet
• Estetik – en bostad måste tillföra ett estetiskt värde till området och vara lika vacker att
bo i som att se på.
• Motverka ensamhet – Skapandet av naturliga & bekväma mötesplatser för de boende.
• Trygghet – Att stimulera barns rörelsemönster i en miljö där de kan leka tryggt.

Det övergripande målet är att tillgodose ett prisvärt, hållbart, estetiskt och långsiktigt
boende som tilltalar en bred grupp av hushåll.

Utmaning:
Att utforma minst fyra olika förslag på småhus som adresserar ovan frågeställningar.
Du bör också ge förslag på åtgärder som konkret minimerar kvadratmeterpriset för
uppförandet av respektive byggnad.

Mål & Leverabel:
En booklet, dvs. en samling med förslag på bostadsprojekt med fasader, sektioner och
detaljer. Förslagen behöver inte vara kompletta i form av konstruktionsunderlag, utan kan
illustrativt visa utformning och planlösning. Denna samling kompletteras med text där
bostadsämnet d.v.s. bostadens ekonomi och konstruktion fördjupas och knyts an.
Renderingar och utvecklade illustrationer kan med fördel göras i arbetet eller tillsammans
med företaget.

Resurser:
Buildility ställer upp som handledare och som förmedlare av nätverk till kommuner,
Boverket och andra aktörer som kan vara nödvändiga.
Examensarbetet utföres enligt BTH:s föreskrifter för examensarbete.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×