FK Karlskrona söker volontärer / FK Karlskrona is looking for volunteers

FK Karlskrona söker nu volontärer till vår Eventkommitté. / FK Karlskrona is now looking for volunteers for our Event Committee.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2024-12-31

Företagsnamn: FK Karlskrona

Mail till kontaktperson: anna.lindstrom65@gmail.com

Länk till företag: https://www.svenskalag.se/fkkungdom-eventkommitte

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling Digitala medier och spelteknik Fysisk planering Hälsa och vård Industriell ekonomi Maskinteknik Strategiskt ledarskap för hållbarhet Telekommunikation

[In English below]

FK Karlskrona är en fotbollsförening som spelar i Division 2. Den övergripande målsättningen är att satsa på både bredd och spets samt ”fotboll för alla”, vilket uppnås genom en verksamhet som inkluderar en omfattande ungdomsverksamhet (5-14 år), akademiverksamhet (15-19 år) och fotboll för personer med funktionsnedsättningar. Vi ger barn och ungdomar goda förutsättningar till en aktiv och meningsfull fritid med bollspel, kamratskap och glädje samt erbjuder bra möjligheter för fotbollsutveckling för såväl bredd som mot elit. Idag har vi över 500 aktiva spelare och 100 ledare.

FK Karlskrona söker nu volontärer till vår Eventkommitté.
Framför allt handlar det om att bidra till våra matcharrangemang genom att stå i kiosken eller vid grillen, att vara entrévärd eller värd för gästande lag och media, att sälja 50/50-lotter, att bistå i sekretariatet, eller att hjälpa våra bollpojkar och bollflickor från ungdomslagen i samband med match. Men det kan också handla om att bidra till bemanning av olika aktiviteter och evenemang som genomförs i samband med partners. Hur mycket tid du vill lägga och vilka aktiviteter du vill bidra till väljer du själv, vi är väldigt tacksamma för varje insats, liten som stor!

Låter det intressant? Hör gärna av dig till Eventkommitténs sammankallande Anna Lindström (anna.lindstrom65@gmail.com) för att få veta mer.

FK Karlskrona is a football association that plays in Division 2. Our club includes extensive youth activities (5-14 years), academy activities (15- 19 years) and football for people with disabilities. We provide children and young people with good conditions for an active and meaningful free time with football, camaraderie and lots of fun, and offer good opportunities for football development. Today we have over 500 active players and 100 leaders.

FK Karlskrona is now looking for volunteers for our Event Committee.
Above all, it is about contributing to our home game arrangements by managing the kiosk or the grill, serving as an entrance host or host for visiting teams and media, selling 50/50 tickets, assisting in the secretariat, or helping our ball boys and ball girls from the youth team in connection with the match. But it can also be about contributing to the staffing of various activities and events that are carried out in conjunction with partners. You choose how much time you want to spend and which activities you want to contribute to, we are very grateful for every effort, small or large!

Does it sound interesting? Please contact Event Committee convener Anna Lindström (anna.lindstrom65@gmail.com) to find out more.

Tillbaka