Examensarbete Saft AB – Visionsystem

Saft har ett pågående arbete med att utveckla och förstärka kontrollen av produktionsprocessen. Uppdrag: Konceptuell framtagning av mätning/identifiering med visionssystem inklusive parametrering och validering.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2024-02-29

Företagsnamn: SAFT AB

Mail till kontaktperson: hanna.saranovic@saft.com

Länk till företag: https://saft.com/

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Maskinteknik

Examensarbete Saft AB Oskarshamn – Visionsystem

Är du student och söker en spännande praktikplats där du får utvecklas inom automation, eller söker du ett spännande företag att skriva ditt examensarbete hos? Då kanske detta uppdrag kan vara något för dig!

Saft-koncernen är världsledande inom forskning och utveckling samt tillverkning av högteknologiska batterier för industri-, kommunikations-, rymd- och försvarsapplikationer. Koncernen har drygt 4,000 anställda, 31 säljkontor runt om i världen och 16 tillverkande enheter. I Oskarshamns-fabriken finns utvecklingsavdelning och delar av Saft-koncernens globala sälj- och marknadsavdelning. 99% av fabrikens tillverkning går på export. Läs gärna mer på https://www.saft.com/.

Bakgrund
Saft har ett pågående arbete med att utveckla och förstärka kontrollen av produktionsprocessen. Detta i sin tur medför att flera vitala parametrar för batteriets framtida funktion kommer övervakas, kontrolleras samt dokumenteras. Kvalitetskontroll, och dokumentation av avvikelser av ingående material i batteriet ses som nödvändigt för att upprätthålla rätt kvalité av slutprodukten.

I pocketplate battericeller innesluts det aktiva materialet mellan två perforerade stålband. Under laddningsfasen av främst den positiva elektroden så expanderar det aktiva materialet avsevärt vilket i sin tur medför stora påfrestningar på stålbanden. För att behålla stabilitet och strukturell integritet i det perforerade bandet så måste det perforerade mönstret vara rätt placerat på bandet. Om mönstret är felplacerat kan det medföra att bandet efter ett antal cykler ger efter och aktivt material läcker ut i brottytan. De typen av skador kan ge flera oönskade effekter på både batteriplattan och batteriet som helhet.

Uppdrag
Konceptuell framtagning av mätning/identifiering med visionssystem inklusive parametrering och validering.
• Detektera felaktigheter i det perforerade mönstret på stålbanden.
• Måttidentifiering av mönsterplacering.
• Förutse när det är dags att byta nålverktyg för att undvika att felaktigheter uppstår.

Du kommer att arbeta tillsammans med produktionstekniker, automationstekniker och operatörer med god erfaret av att lösa problem. Arbetet kommer att utföras på Saft i Oskarshamn och pågår i 10 alternativt 20 veckor.

Utbildning
Du som söker tror vi har en pågående utbildning inom automation eller mekatronik. Du bör ha ett intresse för experimentellt arbete, kreativt tänkande och trivas i både teamsamarbete som självständigt arbete i uppdraget där du får utforma dina egna och teamets idéer och tester. Ansök till: hanna.saranovic@saft.com med ”Examensarbete” i ämnesraden. I din ansökan skall du bifoga CV och personligt brev.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×