WSP Strategic Advisory Samhällsutveckling söker praktikanter till hösten 2024

Inför hösten 2024 erbjuder vi på WSP Strategic Advisory Samhällsutveckling flera praktikplatser. Vi söker dig som ser världen med kreativa och innovativa ögon och vill vara med och ta ansvar för morgondagens samhälle.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2024-05-17

Företagsnamn: WSP Sverige

Mail till kontaktperson: angelica.jornling@wsp.com

Länk till företag: https://karriar.wsp.com/jobs/3647546-wsp-strategic-advisory-samhallsutveckling-soker-praktikanter-till-hosten-2024/f4e268b6-96bd-4159-98fd-5f60675cd491

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Fysisk planering

Som praktikant på WSP kommer du att få en mycket god inblick i hur det är att arbeta som konsult. Du kommer att få vara med i alla delar av den dagliga verksamheten och lära dig om arbetsprocessen i ett konsultuppdrag. Du kommer att få vara med i projekt där vi tillsammans arbetar mot en hållbar samhällsutveckling.

Vi söker dig som har en pågående akademisk utbildning på kandidat- eller magister/masternivå inom något av de områden som nämns ovan. Vi önskar att du har ett stort intresse för frågor som rör hållbar samhällsutveckling. Kunskap om kvantitativa och kvalitativa analysmetoder är ett stort plus samt goda kunskaper i Excel och övriga Officepaketet.

De grupper som vi kommer att ta in praktikanter till under hösten 2024 är:

Processer och hållbar omställning: arbetar med processledning och förändringsledning kopplat till samhällsutveckling. Vår uppdragsportfölj är bred. Ett uppdrag kan exempelvis handla om att stötta en regions arbete med hållbar regional utveckling, och ett annat kan handla om samhällsplaneringens processer och komplexitet. Det finns även de uppdrag som syftar till att stötta en organisations strategiarbete, eller bistå projekt som arbetar för att fler ska komma i arbete. I gruppen finns expertis kring bland annat samhällsplanering och olika aspekter av social hållbarhet, såsom jämlikhet, rättighetsfrågor, segregation och arbetsmarknadsinsatser. Till denna grupp söker vi praktikanter som studerar statsvetenskap, samhällsplanering, kulturgeografi, beteendevetenskap, genusvetenskap och liknande ämnen. För praktik i denna grupp erbjuds praktikplats i Stockholm.

Regional utveckling: arbetar med analyser och utvärderingar som bidrar till att främja hållbar regional utveckling, näringslivets konkurrenskraft och förnyelse, arbetsmarknad- och kompetensförsörjning eller samhällets gröna omställning. Våra uppdragsgivare är främst myndigheter, regioner, kommuner och intresseorganisationer. Till denna grupp söker vi praktikanter som studerar statsvetenskap, kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, demografi eller samhällsplanering. För praktik i denna grupp erbjuds praktikplats i Stockholm eller i Göteborg.

Samhällsekonomi och styrning: arbetar med samhällsekonomiska analyser, styrmedelsanalys, miljö- och transportekonomi, energifrågor, besöksnäring samt policyutvärdering. Till denna grupp söker vi praktikanter som studerar nationalekonomi (gärna miljö- eller transportinriktning), statsvetenskap och statistik. Även andra utbildningar med transportinriktning kan vara relevanta. För praktik i denna grupp erbjuds praktikplats i Stockholm och Göteborg.

Du anmäler enkelt ditt intresse via formuläret i länken. Vi går igenom ansökningar och kallar till intervjuer löpande och ser därmed gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt.

Tillbaka