TRANS-FORM – Med sikte på utveckling av en mer attraktiv kollektivtrafik

TRANS-FORM – Med sikte på utveckling av en mer attraktiv kollektivtrafik

Projektstatus

Avslutat

Projektledare

Johanna

Johanna Törnqvist Krasemann


johanna.tornquist.krasemann@bth.se

Kategori/Område

Forskning inom datavetenskap

Välfungerande och ändamålsenliga kollektivtrafiksystem är en grundpelare i dagens och framtidens attraktiva, hållbara städer och samhällen. En stadig, omfattande trafikutveckling och marknadsmässiga avregleringar under flera år har dock bland annat bidragit till att samspelet mellan kollektivsystemens olika aktörer blivit mer komplext.

Informations- och betaltjänster för kollektivtrafikresenärer blir allt bättre men vid avvikelser i kollektivtrafiken är det fortfarande mycket svårt som resenär att få tillräcklig och aktuell information om hur resan kommer att kunna fullföljas. För planerare och trafikledning är det också en enorm utmaning i att skapa robusta planer som medför flexibilitet i driften, att övervaka trafikläget och att styra systemet på ett proaktivt sätt som balanserar interna prioriteringar med resenärernas.

Behovet av en ökad samordning mellan kollektivsystemens olika aktörer, inklusive resenärer, är idag därför betydande.

Projektet TRANS-FORM syftar till ett utveckla och utvärdera koncept och metoder för att möjliggöra en ökad samordning mellan kollektivtrafiksystemens olika aktörer genom att dra nytta av multipla datakällor om bl.a. resenärsflöden och trafiksystemets egenskaper integrerat med effektiva beräkningsstöd såväl under planering som i ett operativt skede.

Projektets partners som ska genomföra projektet – i nära samverkan med ett antal ytterligare avnämare knutna till projektets fallstudier – är:

  • TU Delft, Nederländerna (kontakt: Dr. Oded Cats)
  • École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Schweiz (kontakt: Dr. Riccardo Scarinci)
  • Blekinge Tekniska Högskola, Sverige (kontakt: Docent Johanna Törnquist Krasemann)
  • Linköpings Universitet, Sverige (kontakt: Docent Clas Rydergren)
  • IBM Research, Schweiz (kontakt: Dr. Marco Laumanns)
  • ETRA, Spanien (kontakt: Mr. Antonio Marqués)

Projektarbetet kommer att utgå från fallstudier där tillämpbarheten av utvecklade gemensamma koncept och metoder ska studeras:

  • Haagenlanden, Nederländerna: Fokus på lokal kollektivtrafik och multimodala resandeutbyten.
  • Genève och Lausanne, Schweiz: Fokus på lokal-regional kollektivtrafik i större noder i kollektivtrafiknäten.
  • Blekinge-Skåne, Sverige: Fokus på regional trafik och resenärsflöden mellan fjärr- och regionaltrafik.

Projektet pågår 2016-2018 och är beviljat finansiering via utlysningen ”the ERA-NET Smart Cities and Communities (ENSCC)” av JPI Urban Europe. Projektledare är Dr. Oded Cats vid TU Delft.

Den svenska projektdelen finansieras av FORMAS med medfinansiering och stöd av Karlshamns Kommun/Netport, Region Blekinge samt Trafikverket och koordineras av Johanna Törnquist Krasemann, Blekinge Tekniska Högskola. Från BTH deltar även doktorand Sai Prashanth Josyula.

För mer information, se projektets hemsida: http://www.trans-form-project.org/

Fakta

Deltagare

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×