Vilka platser? Vilket åldrande? Rum och åldrande i nutida afrikanska urbaniteter

Vilka platser? Vilket åldrande? Rum och åldrande i nutida afrikanska urbaniteter

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Catharina

Catharina Nord


Kategori/Område

Forskning inom fysisk planering

I det här projektet studeras rumsliga aspekter av äldre människors vardagsliv och åldrande i nutida afrikansk urbaniteter, Walvis Bay i Namibia och Jinja i Uganda.

Människor i Afrika åldras under sociala och ekonomiska förhållanden som genomgår snabb förändring och urbana miljöer är i allra högsta grad dynamiska platser. En utgångspunkt är att dessa komplexa platser är sammanflätade med äldre människors strategier och subjektiviteter i processer där den  staden kan vara en tillgång och ett hinder. En liten men ökande grupp äldre bor permanent i städer. Studien genomfördes i en f.d. apartheid ’township’ för svarta arbetare, där äldre människor inte fick uppehålla sig. Den ursprungliga bostadsbebyggelsen är nu ”family houses” där flera generationer bor under samma tak för att klara försörjning och välfärd. Backyard shacks är en vanlig bostadsform där yngre äldre ofta bor. Dessa väljer oftast att flytta tillbaka till sin hemort efter pensionering. Äldreboende är en bostadsform som inte är accepterad därför att den går emot omsorgsvärderingar som t.ex. att det är familjen som ska ta hand om sina äldre släktingar.

Projektet är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Publikationer

Nord, C & Ananias, J. (Accepted). Urbanized ageing and strategic welfare space in a Namibian former township. African Studies. 

Nord, C. 2021. Family houses–building an intergenerational space in post-apartheid Namibia. Canadian Journal of African Studies/Revue canadienne des études africaines. DOI: 10.1080/00083968.2021.1938618.

Nord, C.  2021. Institutional Traits in an African Residence for Older Adults: An Obstacle to Community Care?.” Journal of Aging and Environment. DOI: 10.1080/26892618.2021.1987372

Nord, C. & Byerley, A. 2020. Translocal optimization: Assembling rural and urban spaces for later life in urban Namibia and Uganda. Journal of Southern African Studies, 46(1), 109-127.

Fakta

Längd

2016-

Budget

5 milj. SEK

Kontaktperson

Catharina

Catharina Nord

Deltagare