PROMPT – Företagsanpassade kurser i programvaruteknik

PROMPT – Företagsanpassade kurser i programvaruteknik

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Tony

Tony Gorschek


tony.gorschek@bth.se

Kategori/Område

Forskning inom programvaruteknik

Mjukvara är en affärskritisk resurs för stora delar av svenskt näringsliv och en viktig källa till innovation och konkurrenskraft. För flera av våra traditionella industrier är mjukvara av direkt avgörande betydelse.
Projektet PROMPT är ett nationellt utbildningsinitiativ i samarbete mellan flera akademiska parter och en rad ledande svenska industriföretag och organisationer. Målet är att säkerställa tillgången av avancerad mjukvarukompetens och innovationskraft i svenskt näringsliv.

Unik kompetensutveckling för ingenjörer och mjukvaruutvecklare

PROMPT är ett samarbetsprojekt mellan BTH, Mälardalens högskola, Chalmers/Göteborgs Universitet och RISE SICS. Projektet finansieras av KK-stiftelsens program ”Expertkompetens för innovation”. PROMPT är även ett resultat av samverkan med näringslivet. Representanter från industrin sitter i projektets styrgrupp och är delaktiga i kursutvecklingsprocessen. Sammanlagt är 36 företag från olika brancher direkt involverade i samarbetet, samt 11 bransch- och intresseföreningar med sina totalt 300 medlemsföretag.

PROMPT kurserna är kostnadsfria och utvecklade för att passa dig som är yrkesverksam och behöver kunna kombinera arbete och studier. Dels är kurserna framtagna i samarbete med företagen som behöver din kompetens, dels är pedagogiken anpassad för yrkesverksamma. Kurserna ges på avancerad nivå och på kvartsfart under en hel termin. Inom PROMPT satsar vi på flexibelt lärande särskilt anpassat för yrkesverksamma. En stor del av undervisningen är webbaserad, men kompletteras i vissa kurser med några träffar på campus eller hos något av de medverkande företagen.

På www.promptedu.se finns mer information om projektet och fullständig beskrivning över samtliga 22 PROMPT kurser.

Fakta

Längd

2015-2021

Budget

50 msek

Kontaktperson

Tony

Tony Gorschek

tony.gorschek@bth.se

Deltagare

Tony Gorschek

Tony Gorschek
Professor

Claes Wohlin

Claes Wohlin
Professor emeritus

Anna Eriksson

Anna Eriksson
Samordnare Utbildning och Forskningsprojekt

Torbjörn Fridensköld

Torbjörn Fridensköld
Universitetsadjunkt

Mikael Svahnberg

Mikael Svahnberg
Universitetslektor/docent

Krzysztof Wnuk

Krzysztof Wnuk
Professor/Prodekan

Michael Unterkalmsteiner

Michael Unterkalmsteiner
Universitetslektor/ docent

Darja Smite

Darja Smite
Professor

Ahmad Nauman Ghazi

Ahmad Nauman Ghazi
Förste universitetsadjunkt

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×