ACT- Automatic Cargo Tracking

Projektet handlar om att fokusera mot att kunna erbjuda logistikbranschen, industrin och detaljhandeln en lösning som avsevärt kommer att effektivisera hanteringen under hela deras supply chain och skapa förutsättningar till en förbättrad kunddialog.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: AvslutadForskningsområde: DatavetenskapLänk till projektsidan: https://www.vinnova.se/p/automatic-cargo-tracking---act/Projektbudget: 8 mnkrProjektstart: 2020-06-01Projektslut: 2022-05-30Projektpartner: WIP – Wireless Independent Provider AB, Blue Science Park

Syfte

Vi kommer att kunna identifiera unika varors placering, antal och förflyttning vilket skapar många användningsområden och värden. Tex. kan en inventering ske realtid förutsatt att alla varor bär ID-tagg. Projektet handlar om att genomföra en POC gällande ett automatiskt spårningssystem som ska identifiera unika varors placering och förflyttning i inomhusmiljö (på ett lager och i flaket på en lastbil).

Genomförande

Vi kommer att genomföra POC’ en i samarbete med Bilspeditions Transportförening/DB Schenker Sverige och vi kommer att utföra tester på plats i Smålands Logistiks omlastningsterminal i Nybro. Projektet omfattar att ta fram en s.k. ID-tagg som kan appliceras inne i ett paket och på en produkt och som gör att man automatiskt kan spåra denna.

Under genomförandeprojektet kommer vi att skapa en lösning för centralenheten (sändare/mottagare, nya algoritmer, mjukvara, frekvens och format) och ta fram lämpligt interferensmaterial som placeras i lagerlokalen och i flaket på en lastbil och som inte påverkar nyttjandet av utrymmet.