Automatisk analys av patientanmälningar med intelligenta modeller

Baserat på grupperingen av patientanmälningar kan ny kunskap utvinnas. Utifrån denna nya kunskap kan därefter lämpliga åtgärder identifieras vilket bidrar till förbättringar av vårdens kvalitet.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: AvslutadForskningsområde: Tillämpad hälsoteknikKontaktperson: Lisa Skär, lisa.skar@bth.seProjektstart: 2019-11-01Projektslut: 2020-09-16Projektpartner: Region Blekinge

Syfte

Detta projekt syftar till att genomföra en första studie med mål att kategorisera och analysera patientanmälningarnas informationsinnehåll och därifrån utvinna kunskap om missförhållanden i vården. Idag är innehållet i anmälningarna subjektiva beskrivningar av det som patienten upplevt och informationen är till stor del ostrukturerad.

Genomförande

Vi planerar att använda självlärande (oövervakade) klustringsalgoritmer för att gruppera patientanmälningarna i grupper (s.k. kluster) baserat på dess informationsinnehåll. Genom att utvärdera olika typer av klustringsalgoritmer kommer vi undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att gruppera anmälningarna baserat på dess gemensamma problem som de beskriver samt patienternas egna förslag på lämpliga åtgärder.

 

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×