Bronchiole

Hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och samtidiga kardiovaskulära tillstånd minskar kardioselektiva betablockerare dödligheten och kan användas utan signifikanta negativa effekter på lungfunktionen eller luftvägssymtom.

Projektinformation

Finansiär: VetenskapsrådetStatus: AvslutadForskningsområde: Tillämpad hälsoteknikKontaktperson: Johan Sanmartin Berglund, johan.sanmartin.berglund@bth.seLänk till projektsidan: https://www.swecris.se/betasearch/details/project/201800511VRProjektbudget: 10,5 mnkrProjektstart: 2019-01-01Projektslut: 2021-12-31Projektpartner: Örebro universitet, Region Örebro län

Syfte

Syftet är att undersöka om behandling med läkemedlet metoprolol (en betablockerare) som tillägg till standardbehandling vid KOL minskar risken för försämringsepisoder av KOL, död och sjukhusvård på grund av hjärtkärlsjukdomar.

Genomförande

Studien pågår i drygt ett år med regelbundna kontroller hos läkare och sjuksköterska. Totalt innefattar studien 3 klinikbesök och 1 telefonkontakt.

Studien är ett samarbete mellan Region Blekinge och BTH där besöken utförs på BTH:s Forsknings- och utbildningsklinik.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×