CONVERGE – Solving the energy distribution in road construction

Sverige har åtagit sig att uppfylla Parisavtalet genom att minska utsläppen av växthusgaser till netto noll 2045. Transporter inom byggbranschen som helhet använder 35% av den globala producerade energin och släpper årligen ut 40% av koldioxiden i atmosfären. Idag kommer ca 6% av Sveriges lokala utsläpp från arbetsmaskiner, där enbart bygg står för nästan hälften av utsläppen.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: AvslutadForskningsområde: MaskinteknikKontaktperson: Tobias Larsson, tobias.larsson@bth.seLänk till projektsidan: https://www.productdevelopment.se/?p=13310Projektbudget: 0,7 mnkrProjektstart: 2023-03-01Projektslut: 2023-08-31Projektpartner: Lunds universitet, Volvo Construction Equipment, Peab Anläggning AB

Syfte

CONVERGE samlar lärdomar från tidigare och pågående elektrifieringsprojekt med ambitionen att leda till ett stort demonstrationsprojekt som hanterar identifierade utmaningar för större infrastrukturprojekt.

Genomförande

Det övergripande målet är att skapa en systemlösning för användning och överföring av elektrisk energi till en maskinpark genom utveckling och demonstration av ett utbytessystem för batterier i flera maskiner, så kallat Battery Swap.