DemoCreate

DemoCreate är ett tvärgående, transformativt innovationsprogram för den kreativa sektorn. Genom att frigöra och förstärka den demokratiska och innovativa kraften hos kulturella och kreativa näringar är målet att bygga ett dynamiskt och inkluderande samhälle som värnar om alla medborgares grundläggande friheter.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: AvslutadForskningsområde: MaskinteknikKontaktperson: Tobias Larsson, tobias.larsson@bth.seLänk till projektsidan: https://www.productdevelopment.se/?p=13277Projektbudget: 1,5 mnkrProjektstart: 2023-02-01Projektslut: 2023-10-31Projektpartner: Göteborgs universitet, Lindholmen Science Park, Creartive, House of Innovation – Stockholm School of Economics

Syfte

DemoCreate förberedelseprojekt skapar förutsättningar för ett framtidastrategiskt innovationsprogram med långsiktiga effekter inom samtliga av Vinnova identifierade utmaningsområden: God och jämlik hälsa, Attraktiva och välfungerande samhällen, samt Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser.

Genom att öppna nya kontaktytor inom och till den kreativa sektorn för att frigöra potentiell systemförändring och innovationskraft, frångår initiativet den etablerade branschmässiga ensidighet som i praktiken redan har brutits av digitalisering och omstrukturering av marknaden. Avsikten är att bygga en samlande arena för missionsdriven forskning, samverkan och utveckling i gränssnittet kreativitet, digitalisering och demokrati

Genomförande

Den nya kunskaps-och innovationsgruppen kommer att samverka medsektorns framtida entreprenörer, driva dess banbrytande satsningar och levererainnovativa lösningar på de utmaningar som branscherna står inför. Det kommer att överbrygga regionala innovationsklyftor och utnyttja kraften i dessa sektorer, som viktiga drivkrafter för ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Programmet kommer att introducera systemiska investeringar för att (1) koppla samman värdekedjor tvärdisciplinärt mellan olika näringar;(2) bryta ner hinder för innovation över sektorer och discipliner; och (3) utrustanästa generations innovatörer med välbehövlig entreprenörskompetens.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×