D-CAT – Digital Collaboration and Automized Tracing Of Information

Infrastrukturbranschens beställarorganisationer är på väg att övergå från konstruktiva krav på utformning till funktionella krav på anläggningen. Tanken med detta paradigmskifte är att utveckla en optimal anläggning genom att ställa krav på dimensionering av infrastrukturanläggningar, byggdelar och väsentliga egenskaper istället för konstruktiv utformning

Projektinformation

Finansiär: TrafikverketStatus: AvslutadForskningsområde: ProgramvaruteknikKontaktperson: Michael Unterkalmsteiner, michael.unterkalmsteiner@bth.seProjektbudget: 5,5 mnkrProjektstart: 2020-02-01Projektslut: 2022-08-30Projektpartner: HOCHTIEF ViCon

Syfte

Detta forskningsprojekt vill beforska metoder som kan förbättra spårbarheten av funktionella krav i olika skeden av anläggningsprojekt.

Funktionella krav ska till en början kopplas till en digitala kopia av anläggningen för att sedan kunna följas upp på den fysiska anläggningen. Genom att forska på arbetssätt som underlättar för branschen att samverka vid utbytet av digital information ska det utvecklas metoder som kan underlätta en upphandling på funktionella krav.

Genomförande

Arbetet i de nio arbetspaketen kommer att fördelas mellan representanter från akademin (Blekinge Tekniska Högskola) och byggindustrin (HOCHTIEF ViCon GmbH). Akademin kommer att leda forskningen och utföra arbetet i nära samverkan med industrin som kommer att bidra med sin praktiska expertis samt stötta projektet i sin ambition att demonstrera tillämpningen av forskningsresultaten i praktiska sammanhang.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×