DigiTechPort2030 – – Decarbonisation of Small Ports’ Ecosystems for Efficient Environmental and Energy Management towards South Baltic Fit for 55

DigiTechPort2030 är ett uppföljningsprojekt till Connect2SmallPorts och fokuserar återigen på små och medelstora hamnar i Östersjön. Detta projekt drivs av aktuella europeiska riktlinjer som den europeiska gröna given eller Fit for 55, som tvingar hela sjöfartsindustrin att minska koldioxidutsläppen från nuvarande processer och bidra till att minska utsläppen.

Projektinformation

Finansiär: Interreg South BalticStatus: PågåendeForskningsområde: DatavetenskapKontaktperson: Lawrence Henesey, larry.henesey@bth.seProjektbudget: 3,8 mnkrProjektstart: 2023-09-01Projektslut: 2026-06-30Projektpartner: Hochschule Wismar, Germany, Klaipeda Science and Technology Park, Lithuania, Motus Foundation, Poland, Maritime University of Szczecin, Poland, Elbląg Sea Port Authority Ltd., Poland, Klaipeda State Seaport Authority, Lithuania, Euro-Terminal Real Estate Świnoujście, Poland

Syfte

Hamnbranschen står inför ett växande dilemma mellan ökande hinder och utmaningar i den dagliga verksamheten, t.ex. stigande energipriser eller osäkra logistikkedjor, men samtidigt ett politiskt tryck att göra verksamheten mer miljövänlig, hållbar och motståndskraftig. Detta tryck drivs till stor del av införandet av nya regler som stakar ut vägen för hamnutveckling, särskilt den europeiska gröna given och IMO:s ”Fit for 55”-lagstiftning, som sätter viktiga mål för 2030 och 2050, såsom en betydande minskning av utsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030 jämfört med 2015.

Genomförande

DigiTechPort2030 är ett uppföljningsprojekt till Connect2SmallPorts och fokuserar återigen på små och medelstora hamnar i Östersjön. Hochschule Wismar är koordinator för nätverket med 8 andra partners från de baltiska länderna. Medan Connect2SmallPorts fokuserade på digitaliseringen av dessa hamnar, flyttas fokus nu till att minska koldioxidutsläppen i hamnekosystemen, det vill säga inte bara hamnen som en statisk enhet utan i sin helhet som ett element med en mängd olika kopplingar till omvärlden – ekonomiskt, ekologiskt men också socialt. Drivkrafterna bakom detta projekt är de nuvarande europeiska riktlinjerna, t.ex. European Green Deal eller Fit for 55, som tvingar hela sjöfartsindustrin att minska koldioxidutsläppen från den nuvarande verksamheten och bidra till att minska utsläppen.