E! Kluster SMART CAMBER

Idag beaktas inte elastiska verktygs- och pressdeformationer vid verktygskonstruktion och -framtagning i plåtformande industri. Detta leder till omfattande manuellt omarbete av verktygen för att kompensera för dessa deformationer.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: AvslutadForskningsområde: MaskinteknikKontaktperson: Sharon Kao-Walter, sharon.kao-walter@bth.seLänk till projektsidan: https://www.vinnova.se/p/e-kluster-smart-camber/Projektbudget: 2,8 mnkrProjektstart: 2019-01-01Projektslut: 2021-06-30Projektpartner: RISE IVF

Syfte

Projektets syfte är att utveckla teknik för att mäta elastiska deformationer samt metoder för att numeriskt kompensera verktygen redan under konstruktionsfasen. Det betyder att svenska företag omgående kan implementera teknik och metodik i sin framtagningsprocess. Effekten blir att inprovningstiden kan reduceras med 30% och verktygskostnaden med 10%. Projektet leder också till ökad försäljning av svensktillverkade sensorer och ett ökat samarbete mellan svenska och spanska akademier och företag.

Genomförande

Projektets tekniska utmaningar är stora men således finns också en stor potential vid ett lyckat genomförande och resultat. De tekniska utmaningarna kräver tät samverkan mellan alla aktörer i värdekedjan: press- och verktygstillverkare och utvecklare av sensorer samt akademiska parter och OEM:er. Styrkan och mervärdet i ett internationellt projekt är att utvecklingen kan ske tillsammans med stora aktörer i alla delar av värdekedjan. Med bredare kompetens och större resurser ökar chansen till framgång och genomslag av teknik.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×