Electric infrastructure creation

Projektet är en genomförbarhetsstudie för att visa förmågan att genomföra ett fossil- och utsläppsfritt infrastrukturbyggande. I ett uppföljningsprojekt, som skulle vara ett fullskaligt demonstrationsprojekt, kommer andra aktörer, såsom byggföretaget och alla energileverantörer, att läggas till som partners i projektet.

Projektinformation

Finansiär: TrafikverketStatus: AvslutadForskningsområde: MaskinteknikKontaktperson: Tobias Larsson, tobias.larsson@bth.seLänk till projektsidan: https://www.productdevelopment.se/?p=11120Projektbudget: 2,1 mnkrProjektstart: 2020-08-01Projektslut: 2021-07-31Projektpartner: Lunds universitet, Volvo Construction Equipment, Trafikverket

Syfte

Målet är att demonstrera tekniklösningar för att kunna driva större infrastrukturbyggen 100% utsläppsfritt genom att elektrifiera deltagande mobila maskiner.

Genomförande

Lösningen kommer troligen att innebära processförändringar och en del av projektet är att undersöka hur dessa kan realiseras på systemnivå. Detta inkluderar, förutom att undersöka vilka lösningar som är lämpliga på maskinnivå (nya maskinkoncept anpassade till de förändrade processerna, samt tillhörande laddinfrastruktur), även logistiken till och från platsen, som nu utökas från rena materialtransporter till att även omfatta energitransport. En ytterligare fråga kommer att vara vilken automatiseringsnivå som kommer att behövas för att göra systemet inte bara miljömässigt utan också ekonomiskt hållbart under dess livscykel. I en helt elektrifierad lösning kan en del av en processförändring vara att variera bygghastigheten beroende på tillgänglig elkraft. Här behövs input från både kunder, som Trafikverket, och byggföretag som Skanska, NCC, Peab m.m., om detta är möjligt ur ett samhällsperspektiv och vilka de ekonomiska konsekvenserna blir av ett så varierande byggande.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×