ELLIIT är en strategisk forskningsmiljö som finansierades av regeringen 2010 och utvidgades 2020 för att stödja stark forskning inom informationsteknologi och mobil kommunikation. ELLIIT har fyra partners (Linköpings universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och BTH) som samarbetar med varandra och olika industripartners i en rad olika delprojekt. ELLIIT koordineras av Linköpings universitet.

Projektinformation

Finansiär: Linköpings universitetStatus: PågåendeForskningsområde: ProgramvaruteknikKontaktperson: Jürgen Börstler, jurgen.borstler@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/programvaruteknik/elliit/Projektbudget: 5,4 mnkr årligenProjektstart: 2010-01-01Projektslut: TillsvidareProjektpartner: Linköpings universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad

Syfte

ELLIIT utgör en plattform för både grundforskning och tillämpad forskning, och för korsbefruktning mellan discipliner och mellan akademiska forskare och industriexperter. ELLIIT utmärker sig genom kvaliteten och synligheten av sina publikationer, och sin förmåga att attrahera och behålla begåvade forskare, och syftar till att bli erkänd som en internationell excellent forskningsorganisation.

Genomförande

ELLIIT uppnår sina mål genom ett omdömesgillt val av finansierade fokusprojekt, en strukturerad process för internationell rekrytering, ett balanserat sätt att stimulera samarbete mellan forskningsområden och mellan berörda lärosäten (LiU, LU, BTH, HH) och ett proaktivt tillvägagångssätt för att främja och upprätthålla samarbete med svensk industri. Det övergripande målet med ELLIIT är att stödja vetenskaplig excellens i kombination med industriell relevans och påverkan.

Vid BTH sker delprojekt inom ELLIIT inom programvaruteknik, datavetenskap, systemteknik och tillämpad hälsoteknik.