GoLD – Förvaltning i storskalig distribuerade agila mjukvaruutveckling

För att lyckas måste mjukvaruföretag kunna leverera värde och innovationer till sina kunder i snabbare takt samtidigt som de upprätthåller höga kvalitetsstandarder. Telekomindustrin är ännu mer krävande på grund av den hårda konkurrensen och den extrema betoningen på kvalitet och hastighet. Samtidigt blir kundernas behov mer osäkra.

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: AvslutadForskningsområde: ProgramvaruteknikKontaktperson: Darja Smite, darja.smite@th.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/programvaruteknik/gold/Projektbudget: 3,9 mnkrProjektstart: 2017-04-04Projektslut: 2020-03-31Projektpartner: Ericsson

Syfte

Detta forskningsprojekt fokuserar på att bestämma hur man ska balansera behoven av styrning och kvalitetskontroll i storskaliga distribuerade organisationer och teamets behov av autonomi.

Genomförande

Vår avsikt är att tillhandahålla handlingsbara riktlinjer för skalning av agil styrning i ett distribuerat sammanhang och rapporterad kunskap för att vara medveten om organisatoriska sammanhang där teamautonomi i sig hindras.

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×