Health & Sports Technology Initiative

Samverkansplattformen Health & Sports Technology Initiative ska arbeta för att öka dels behovsstyrda innovationer, och dels implementering till en bred användarbas.

Projektinformation

Finansiär: Region BlekingeStatus: AvslutadForskningsområde: Tillämpad hälsoteknikKontaktperson: Martin Söderberg, martin.soderberg@bth.seLänk till projektsidan: https://www.productdevelopment.se/?p=10722Projektbudget: 9 mnkrProjektstart: 2020-07-01Projektslut: 2023-06-30Projektpartner: NetPort Science Park, Blue Science Park, Blekinge Idrottsförbund, Blekinge Business Incubator AB, RF SISU Blekinge, Silicon Valley Exercise Analytics

Syfte

Projektet Health & Sports Technology initiative avser att möta samhällsutmaningar inom hälsa, kopplat till ökande livsstilssjukdomar och en åldrande befolkning, och samtidigt skapa
förutsättningar för regional innovation och tillväxt inom hälso- och idrottsteknik genom att etablera en samverkansplattform som effektivt kan möjliggöra integrering och nyttiggörande av
kunskap från hälsovetenskaper, datavetenskaper och teknikvetenskaper.

Genomförande

Genom att skapa en plattform med samordning mellan dessa verksamheter och nära samverkan med regionala acceleratorer och företag finns det mycket goda möjligheter att kunna etablera ett nytt regionalt ekosystem för idrotts- och hälsoteknik med stor tillväxtpotential.

Projektet kommer att bidra med behovsanalys och konceptgenerering kring digitala produkter och tjänster för både idrott och preventiv hälsa, vilket dels kommer att gynna den regionala
befolkningen genom ökad teknisk innovation och dels kommer att skapa förutsättningar för det regionala näringslivet att kunna konkurrera med tekniska innovationer för idrott och hälsa på
en global marknad.