Kickstart 2

Projektet ska bidra till att stärka Blekinges forsknings- och innovationskapacitet inom samtliga tre specialiseringsområden. Detta görs genom att fokusera på kontaktytorna mellan aktörerna i Blekinges innovationsekosystem (akademi, kluster och science parker) och näringslivet (smf). Målet med projektet är att utveckla ett antal konkreta erbjudanden och tjänster som stödjer smf i framåtsyftande och hållbarhetsinriktade innovations- och omställningsprocesser.

Projektinformation

Finansiär: TillväxtverketStatus: PågåendeForskningsområde: MaskinteknikKontaktperson: Andreas Larsson, andreas.larsson@bth.seProjektbudget: 5,6 mnkrProjektstart: 2023-09-01Projektslut: 2026-10-31Projektpartner: Techtank, NetPort Science Park, Region Blekinge

Syfte

Projektet syftar till att utveckla och konsolidera tre av de insatsområden som partnerskapet för genomförandet av Blekinges strategi för smart specialisering identifierat som centrala för att vidareutveckla respektive specialiseringsområde samt adressera de flaskhalsar för innovation som utgör barriärer i Blekinge. De tre insatsområden som lyfts i detta projekt är: Demoregion och testbäddar; Grön omställning av Blekinges industri, samt; Missions (som utgör en integrerad och horisontell del av de andra två insatsområdena).

Genomförande

Genom att satsa på testkapaciteter, nya innovationsmetoder och -partnerskap samt genom grön omställning ska projektet på sikt bidra till ett mer konkurrenskraftig Blekinge och ökad tillväxt genom innovationer, entreprenörskap och sysselsättning.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×