Kombinerad mobilitet i Blekinge

Kombinerad mobilitet i Blekinge har som övergripande mål att minska koldioxidutsläppen från persontransporten i Blekinge genom att, med beteendepåverkan och tekniska hjälpmedel, få invånare att resa mer hållbart och ge positiva effekter på miljön.

Projektinformation

Finansiär: TillväxtverketStatus: AvslutadForskningsområde: MedieteknikLänk till projektsidan: http://www.energikontorsydost.se/sv/l/projekt/25476Projektbudget: 4.4 mnkrProjektstart: 2019-01-01Projektslut: 2021-12-31Projektpartner: Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge län, NetPort Science Park

Syfte

Att utveckla möjligheterna för Blekinges invånare att välja och kombinera olika färdmedel för att minska koldioxidutsläppen.

Projektet syftar också till att ge fler grupper i samhället en ökad rörlighet och tillgänglighet till arbetsmarknad och service och ge socioekonomiskt positiva effekter samt en ökad tillväxt som följd. Det tekniska hjälpmedlet kommer att ha testats och färdigutvecklats för att efter projektets slut fortsätta att användas.

Genomförande

Genom att arbeta för en ökad kunskap och förståelse för invånarnas beteende, värderingar och attityder ska olika aktiviteter genomföras för
att kunna ge ökade möjlighet att välja och kombinera olika färdmedel.

Kartläggning och analys av invånares beteenden samt kommunikation och informationsinsatser kommer att utföras inom projektet.

Nya lösningar för att kunna bemöta invånares behov och att kunna kombinera olika färdmedel ska underlätta användning av kollektivtrafiken. En digital mobiltjänst som utvecklas inom projektet ska ge ett bättre hela-resan-perspektiv och ge invånare bättre cyklingsmöjligheter.

Det regionala nä ringslivet kommer medverka i olika aktiviteter och informationssatsningar och utvärderingar.