MD3S+ – Model Driven Development and Decision Support

Denna forskningsprofil kommer att utveckla, sprida och integrera relevanta, användarvänliga och effektiva supportmetoder och verktyg för hållbar innovation av produktservicesystem i företagsledares, affärsutvecklares och produktutvecklares arbetsmiljöer som gör det möjligt för och inspirerar industrin att blomstra i det föränderliga globala sammanhanget.

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: AvslutadForskningsområde: MaskinteknikKontaktperson: Tobias Larsson, tobias.larsson@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/produktutveckling/model-driven-development-decision-support/Projektbudget: 51 MSEKProjektstart: 2019-01-01Projektslut: 2022-12-31Projektpartner: Dynapac, GKN Aerospace, Roxtec, Tetra Pak Packaging Solutions AB, Volvo Cars, Volvo Construction Equipment

Syfte

Projektet syftar till att utgöra ett digitalt beslutsstöd för utveckling av morgondagens hållbara produkt/tjänstelösningar.

Genomförande

Forskningen är tvärvetenskaplig och syftar till att stötta industrins transformation till hållbar cirkulär verksamhet genom nya produkt-tjänstelösningar.

Ett digitaliserat och modelldrivet arbetssätt där produkters hela livscykel och användning simuleras redan i konceptfasen är kärnan i forskningsprojektet som resulterat i nya innovationer och radikalt minskade CO2-utsläpp.

Partners ges ökad innovationsförmåga på en hållbarhetsdriven marknad, och forskarna når internationellt genomslag med forskningen som av extern utvärdering rankas högt och av god kvalitet.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×