OSIR – Open Source Inspired Reuse

För att realisera återanvändningsfördelar integrerar företag tillgångar med öppen källkod och är också intresserade av att återanvända internt utvecklade tillgångar.  Återanvändning praktiseras dock främst på ett ad hoc-sätt, vilket innebär att företag inte fullt ut kan utnyttja återanvändningsfördelar.

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: AvslutadForskningsområde: ProgramvaruteknikKontaktperson: Muhammad Usman, muhammad.usman@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/om-bth/organisation/fakulteten-for-datavetenskaper/dipt/osir/Projektbudget: 5,3 mnkrProjektstart: 2020-03-01Projektslut: 2023-02-28Projektpartner: Ericsson, S-GROUP Solutions, City Network

Syfte

Projektet syftar till att möjliggöra och stödja företag att utnyttja sin interna återanvändningspotential.

Programvaruföretag strävar kontinuerligt efter att leverera kvalitetsprodukter i tid för att behålla och förbättra sin marknads konkurrenskraft. Återanvändning av programvara är en sådan praxis som har potential att förbättra produktkvaliteten (t.ex. genom att återanvända betrodda tillgångar) samt tid till marknad (genom att återanvända snarare än återuppfinna). Det övergripande målet är att stödja systematisk intern återanvändning av öppen källkod samt internt utvecklade tillgångar på organisationsnivå.

Genomförande

OSIR-projektet syftar till att föreslå en ram (OSIR-ramverket) för att öva återanvändning av tillgångar. Avsikten är att optimera fördelarna på organisationsnivå och anpassa den till CI- och CD-metoderna för att ytterligare förbättra flödet. Dessutom syftar projektet till att bygga vidare på arbetssättet i öppen källkodsgemenskapen för att underlätta och påskynda användningen av systematisk företagsintern återanvändning. Projektet kommer särskilt att bidra till nya lösningar för att använda ”inre källa” för att stödja systematisk praxis för intern återanvändning på organisationsnivå. OSIR-ramverket kommer också att ge stöd för att mäta det värde som skapas genom att tillämpa återanvändning på ett systematiskt sätt.