PROSIT – Hållbarhetsinformation: att stödja kommunikation mellan kunder och produktutvecklare

Kommunikationen av hållbarhetsvärden som delas mellan produktutvecklare och kunder är en viktig katalysator för effektiva samarbete som inspirerar till hållbar konsumtion och bidrar till att nå hållbarhetsmål.

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: AvslutadForskningsområde: Strategisk hållbar utvecklingKontaktperson: Sze Yin Kwok, sze.yin.kwok@bth.seProjektbudget: 2,9 mnkrProjektstart: 2019-02-01Projektslut: 2021-10-31Projektpartner: Tarkett, Kinnarps

Syfte

Denna forskning syftar till att stödja information om produktens hållbarhet till konsumenterna genom att ta itu med fem mål:

  1. Undersöka befintliga verktyg som kommunicerar produktrelaterad hållbarhetsinformation till sina kunder;
  2. Undersöka kundernas uppfattning och preferens för produkthållbarhetsinformation;
  3. Hur du modellerar kundernas preferens för hållbarhetsinformation med hjälp av dataanalys;
  4. Utforska möjligheterna att använda digitala lösningar för hållbarhetskommunikation mellan företag och kunder;
  5. Föreslå ett systematiskt tillvägagångssätt för att överbrygga hållbarhetskommunikationsgapet mellan kunder och produktutvecklare.

Genomförande

Forskningen kommer att innebära

i) en fördjupad fallstudie av de två bolagen;

ii) användarstudier och samskapade experiment (t.ex. ”produktrutan”, ”buy-a-feature”-övningen) för att skapa förståelse för hur kunderna prioriterar egenskaper för produkthållbarhet (Backcasting); och

iii) dataanalys för att skapa kvantitativa prediktiva modeller för att förstå hur ny teknik kan förbättra hållbarhetskommunikationen mellan bolagen och deras kunder

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×