Riktad datalänk

Flygtekniska produkter inkluderar i stigande grad kooperativa plattformar och autonoma system, som t.ex., flygfarkoster, fartyg, robotar, drönare och lockbete. Projektet realiserar således teknologier för beskriven transformation samt stärker det Europeiska samarbetet inom utveckling av radiohårdvara.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: AvslutadForskningsområde: DatavetenskapKontaktperson: Hans-Jürgen Zepernick, hans-jurgen.zepernick@bth.seLänk till projektsidan: https://www.vinnova.se/p/riktad-luftdatalank/Projektbudget: 2,4 mnkrProjektstart: 2020-01-01Projektslut: 2023-06-30Projektpartner: Saab Surveillance

Syfte

Inom projektet skall utvecklas ett koncept för ett nätverkstopologiskt protokoll samt en lämplig vågform, med syfte att kunna exekveras på en hårdvaruinfrastruktur som är uteffektanpassningsbar och som sänder med hög riktverkan. Projektet utgör ett första steg mot förtrogenhet inom luftdatalänkar, vilka är angelägna som ersättare för befintliga länksystem.

Genomförande

Projektet initieras med en Saab beskrivning av (i) hårdvaruplattformen och tillhörande externa processer (ii) kravbilden för den taktiska datalänken, (iii) kravbilden för sensordata överföring, samt (iv) ett representativt scenario som de olika COM koncepten kan provköras mot. Nätverksprotokollet och vågformen utvecklas parallellt, vilket säkerställer nödvändig överhörning för gemensamma adapteringar. Framtagna koncept itereras dessutom mot själva scenariot och omarbetas enligt behov med hänsyn till resultat.