SESA – Smart Energy Solutions for Africa

Sesa kommer att underlätta en strukturerad samutvecklingsprocess, som börjar med samutveckling av innovationer för energitillträde som har en hög potential för användning och testas, valideras och senare replikeras.

Projektinformation

Finansiär: EU Horizon 2020Status: PågåendeForskningsområde: Fysisk planeringLänk till projektsidan: https://sesa-euafrica.eu/Projektbudget: 3,9 mnkrProjektstart: 2021-07-30Projektslut: 2025-06-30

Syfte

Projektets lösningar kommer på ett trovärdigt sätt att bidra till förbättrad potential för klimatanpassning och begränsning i Afrikasammanhang, även i den urbaniserade och lantliga nexusen för vatten- och livsmedelsenergi. De föreslagna lösningarna visar särskilt på ett övertygande sätt att solcellsteknik, innovativa energilagringssystem, smarta mikronät, avfall-till-energi-system som är lämpligt belägna i både urbaniserade och lantliga sammanhang i Afrika.

Genomförande

SESA kommer att underlätta en strukturerad samutvecklingsprocess, som börjar med samutveckling av innovationer för energitillträde som har en hög potential för användning och testas, valideras och senare replikeras. Varje teknik kommer att demonstreras i det levande labbet, och ett motsvarande informations- och utbildningspaket skapas. Var och en av de levande laboratorieteamen kommer att bestå av teknikexperter, lokala genomförandepartner (medlemmar i konsortiet) tillsammans med lokala myndigheter (associerade partner) och innovatörer (rekryterade genom utlysningen), vägledda av experter på företagsutveckling, finans och politik.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×