SuperEffekt för Blekinge

Målet för förstudien är att förbereda ett genomförandeprojekt som via en pilotanläggning ska kombinera solel, batterier, vätgasproduktion och maskininlärning till ett lokalt energinav. Arbetet i förstudien bygger på det välförankrade vetenskapliga ramverket för strategisk hållbar utveckling (FSSD) och dess ABCD-metodik.

Projektinformation

Finansiär: TillväxtverketStatus: AvslutadForskningsområde: Strategisk hållbar utvecklingKontaktperson: Henrik Ny, henrik.ny@bth.seLänk till projektsidan: https://a.bth.se/sustaintrans/2022/08/25/the-swedish-growth-agency-gives-bth-funds-to-study-sustainable-energy-systems/Projektbudget: 0,4 mnkrProjektstart: 2022-10-01Projektslut: 2023-06-30

Syfte

På lång sikt ska förstudien och dess uppföljande genomförandeprojekt visa vägen till hur energinav kombinerar viktiga komponenter i ett framtida hållbart och decentraliserat ekosystem av energitjänster för stadskärnor, logistiknav, hamnar och liknande.

Genomförande

Ett övergripande mål för förstudien är att reda ut hur Blekinge Tekniska Högskola förbereder för pilotanläggningen i genomförandeprojektet, som blir ett energinav som i ett senare skede är tänkt att skalas upp och kommersialiseras tillsammans med deltagande företag. Detta innebär mer konkret att besvara och klargöra följande:
– Etablera samverkan och partnerskap för genomförandeprojekt.
– Identifiera fysiska platser för test.
– Planera för fortsatt finansiering (på kort och lång sikt).
– Påbörja och förbereda att inom ett kommande genomförandeprojekt utreda hur hållbarhetsanalys och AI-optimering kan dimensionera kombinerade system för förnybar energi (solel) och energilager (batterier och vätgas) för att tjäna det nya hållbara och flexibla energisystemet

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×