Symphony – Tillgångs- och efterfrågebaserad tjänsteexponering med hjälp av robusta distribuerade metoder

Molnbaserade telekommiljöer gör det möjligt för nya, flexibla och öppna modeller att leverera och exponera tjänster för applikationer och kunder. Det är dock fortfarande delvis komplext eller okänt hur dessa tjänster kan erbjudas och hanteras på ett säkert sätt över flera tjänste- och dataleverantörer.

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: AvslutadForskningsområde: DatavetenskapKontaktperson: Kurt Tutschku, kurt.tutschku@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/om-oss/institutioner/dida/symphony_kks/Projektbudget: 5,3 mnkrProjektstart: 2020-01-01Projektslut: 2023-01-31Projektpartner: Ericsson, Affärsverken Energi i Karlskrona AB

Syfte

Symphony-projektet syftar till att undersöka och utveckla distribuerade och robusta lösningar för att säkra, övervaka och redovisning av molntjänster som tillhandahålls av en virtuell marknadsplats, som kan bestå av flera parter.

Genomförande

Symphony-projektet syftar till att få kunskap om:

a) hur tjänste- och dataleverantörer effektivt kan komponera och exponera sådana tjänster;

b) Hur man utökar tekniken för smarta kontrakt, distribuerade liggare, blockkedjor och SVP för cloudnativa miljöer;

c) Vilka är säkerhets-, sekretess-, konfidentialitets- och härkomstspårningskraven för RES-datatjänster,

d) hur det utvecklade ramverket kan verifieras.

Slutligen kommer Symphony-projektet att tillämpa en kravdriven teknisk metod som analyserar säkerhetsbehoven hos Cloudnative-system och res-användningsfallet som användaren anser.