Transport av puppor – en utvecklingsmöjlighet

Det finns många drottningodlare men mycket få av dem har möjlighet att operera på en nationell marknad. Med innovationen ges det möjligheter för drottningodlingarna att expandera och bli mer rationella. Det kan även öppnas möjligheter att nå den internationella marknaden med svenska puppor.

Projektinformation

Finansiär: JordbruksverketStatus: AvslutadForskningsområde: DatavetenskapKontaktperson: Fredrik Gullbandson, fredrik.gullbrandson@bth.seProjektbudget: 2,4 mnkrProjektstart: 2020-04-01Projektslut: 2022-03-31

Syfte

Skulle det vara möjligt att lösa transportproblematiken då kunde drottningodlaren utöka sin verksamhet, yrkesbiodlaren koncentrera sig på biodling och expandera sin verksamhet med fler bisamhällen.

Genomförande

På nationell basis finns ingen transportlösning som tillfredsställer behoven. Internationellt har det inte heller kommit till vår kännedom om någon transportlösning. Förmodligen går det att utveckla en box med en skokartongs storlek med en inbyggd värmekälla som klarar av att värma boxen under minst ett till två dygn.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×