TRUST-SOS – TRUSTed – Site Optimisation Solutions

I projektet utvecklas digitaliserade tjänster för att öka nivån på tillförlitligt beslutsfattande samt för att optimera övergripande sitesystem i s.k. offroadapplikationer.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: PågåendeForskningsområde: MaskinteknikKontaktperson: Tobias Larsson, tobias.larsson@bth.seLänk till projektsidan: https://www.productdevelopment.se/?p=12231Projektbudget: 18,9 mnkrProjektstart: 2021-11-01Projektslut: 2024-06-30Projektpartner: Mälardalens högskola, Volvo Construction Equipment

Syfte

I projektet TRUST–SOS utvecklar vi digitaliserade tjänster för att öka nivån på betrott beslutsfattande för att optimera övergripande platssystem i terrängtransporttillämpningar. Det finns det ett behov av att övervinna de befintliga systemets ineffektivitet och bygga upp  ett mer tillförlitligt och pålitligt beslutsstödsystem  för att minska ineffektiviteten och hantera komplexiteten i värdekedjan i terrängtillämpningar.

Genomförande

Att bygga ett modulärt och modellbaserat beslutsstödsystem kommer att skapa många möjligheter för digitaliserade tjänster för nästa generations platsoptimerade system. TRUST–SOS kombinerar platsmodellering, maskin- och platssimulering och optimering för att främja svensk akademi och industri genom att skapa digitaliserade tjänster i ett icke-proprietärt system för terrängtransportapplikationen. Genom att utveckla datadrivna modeller för simulering och optimering av kundplatsdrift i kombination med avancerad dataanalys går vi från den nuvarande erfarenhetsbaserade processen till en modellbaserad process som gör det möjligt för oss att leverera kundvärde  när det gäller tjänster och pålitligt beslutsstöd. Utvecklade modeller kommer att testas i en slutlig demonstration i en kundplatsverksamhet.