VaViM – Validering av virtuella modeller för simulering av autonoma fordonssystem

För att uppnå skalbarhet och robusthet behöver verifiering och validering (V&V) av självkörande fordonssystem till stor del genomföras virtuellt. För detta krävs validerade modeller på sensorer, fordon och omgivning där systemen skall operera.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: AvslutadForskningsområde: MaskinteknikKontaktperson: Tobias Larsson, tobias.larsson@bth.seLänk till projektsidan: https://www.productdevelopment.se/?p=12403Projektbudget: 2,2 mnkrProjektstart: 2022-02-01Projektslut: 2022-08-31Projektpartner: Volvo Autonomous Solutions

Syfte

Målet med denna förstudie är att identifiera state-of-the-art (SoA) och högprioriterade forskningsfrågor inom metoder för validering av de modeller som krävs för virtuell V&V av självkörande fordonssystem inom inhägnat område, samt att formulera en gemensam projektansökan med identifierade nyckelaktörer för fortsatta studier.

Genomförande

Förstudien förväntas resultera i en SoA rapport samt i en gemensam projektansökan med identifierade nyckelaktörer för fortsatta studier. Den långsiktiga målsättningen är att erhålla objektiva mått på tillförlitligheten av virtuell V&V av självkörande fordonssystem. Med ett arbetssätt där validerade modeller och verkliga tester används sida vid sida möjliggörs en effektiv och predikterbar kontinuerlig V&V av produktens kvalitet och säkerhet under dess hela livscykel; förstudiefas, utvecklingsfas; driftsättande; underhåll & systemoptimeringar.