VITS – Visualisering av testdata som beslutsstöd

Programvarutestning är den viktigaste kvalitetssäkringsmekanismen i kommersiell mjukvaruutveckling och står för en betydande del av utvecklingskostnaderna. Den ökande storleken och komplexiteten hos system, kortare utvecklingscykler och kontinuerlig driftsättning kräver effektiv och frekvent testning. Det blir dock allt svårare att förstå den stora mängden testresultat.

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: AvslutadForskningsområde: ProgramvaruteknikKontaktperson: Nauman Ali, nauman.ali@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/eng/research/research-fields/software-engineering/vits-visualization-of-test-data-for-decision-support/Projektbudget: 4,3 mnkrProjektstart: 2019-03-01Projektslut: 2021-02-28Projektpartner: Qvantel, Axis Communication, Bombardier Transportation

Syfte

VITS kommer särskilt att underlätta analytiska resonemang för att stödja de viktigaste besluten som delvis bygger på en korrekt tolkning av resultaten av programvarutestning. Dessa beslut omfattar beslut om var ytterligare testinsatser (dvs. testsökning) ska investeras för kostnadseffektiv testning och bedömning av förtroendet för kvaliteten på ett system för frisläppande (dvs. beredskap för frisläppande).

Genomförande

Project VITS använder dataanalys och visualiseringar för att stödja tolkningen av testresultat och underlättar analytiska resonemang för att stödja de viktigaste besluten.

För företag kommer projektet att ge stöd till två av de kritiska besluten inom mjukvaruutveckling, som har en direkt inverkan på deras konkurrenskraft på marknaden. Ur vetenskaplig synvinkel undersöker projektet användningen av visualiseringar för att stödja beslut om testfångning och frigöringsberedskap i praktiken.