Att skicka e-faktura till Blekinge Tekniska Högskola

Att skicka e-faktura till Blekinge Tekniska Högskola

I och med införandet av lag 2018:1 277 tar all offentlig verksamhet (statliga myndigheter, kommuner och landsting) endast emot e-fakturor från och med 1 april 2019. Med e-faktura menas fakturor som både utfärdas samt sänds och mottas i ett strukturerat elektroniskt format. Det räcker alltså inte med att skicka faktura i PDF-format via e-post.

Enligt lagen ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat har överenskommits. Det innebär att ni som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet PEPPOL BIS Billing 3.0.

Ni som kan e-fakturera redan idag

1. PEPPOL
Blekinge Tekniska Högskola kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för PEPPOL, finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning till PEPPOL (https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/)

Vårt PEPPOL-ID är 0007:2021004011.
Vårt GLN-nummer är: 7340093208215.

De format som Blekinge Tekniska Högskola kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

Ni som inte e-fakturerar idag

2. Om ni har ett affärssystem
Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare. Se under punkten ovan vilka format som Blekinge Tekniska Högskola kan ta emot i samt om kommunikationssätt.

3. Om ni inte har ett affärssystem eller inte redan är ansluten till en e-faktureringstjänst:
Är inget av ovanstående alternativ passar för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadressen fakturaenheten@bth.se så skickar vi er en inbjudan till Leverantörsportalen (Visma Proceedo Supplier Center).

Ni som redan har tillgång till Visma Proceedos leverantörsportal

BTH finns som mottagare i leverantörsportalen under ”Statens Servicecenter” -> ”Blekinge Tekniska Högskola”.

Fakturaadress

Blekinge Tekniska Högskola
Fakturaenheten
371 79 Karlskrona

Skanningsadress

Blekinge Tekniska Högskola
FE7757
831 90 Östersund

Frågor?

Har ni några frågor, vänligen kontakta fakturaenheten@bth.se.