Doktorandkurser

Doktorandkurs - Innovation och Entreprenörskap

Innovationskontoret på BTH erbjuder en doktorandkurs i Innovation och entreprenörskap under 2023.

Del ett:

Den första delen, motsvarande 2 poäng, består av fyra seminarier som täcker områdena IPR, kapitalanskaffning,
affärsmodellering, timing, teambuilding och internationalisering. Varje seminarium innehåller
både förberedelser och reflektioner. Förberedelserna och reflektionerna genomförs
individuellt och kan levereras antingen skriftligt eller muntligt.

Del två (valfritt):

För ytterligare 2 poäng krävs att studenten lämnar in en skriftlig affärsplan (valfritt ämne) och deltar i presentation och pitching. Coaching ingår individuellt och/eller i grupp.
Kursen är preliminär planerad till lp 4, d.v.s. andra delen av våren 2023 (kan vara hålls senare beroende på nr. av registreringar).

Kursen ges av Innovationskontoret på BTH i samarbete med extern expertis representanter som kommer att hålla seminarier.

Kursanmälan görs genom att skicka e-post till marie.netz@bth.se senast den 28:e
februari. Ange ditt fullständiga namn, institution och forskningsområde.
Även andra seniora forskare är välkomna att närvara och följa seminarierna.