Ericsson

Samarbete med Ericsson

Högskolan och Ericsson AB har samarbetat sedan början av 90-talet, inledningsvis inom utbildningssidan för att säkerställa tillgång till kompetens för regionens IT- och telekomföretag. Idag involverar Ericsson årligen upp emot 50 studenter i projektarbete inom olika utbildningsprogram. Samarbetet ger Ericsson möjlighet att lära känna studenterna och studenterna får applicera sin kunskap i praktiken samtidigt som de får kännedom om Ericsson som arbetsgivare.

Ericsson tar också in trainees som kommer in som förstärkning i Ericssons utvecklingsteam. Varje vårtermin får dessutom ett stort antal studenter möjlighet att genomföra sitt examensarbete i samarbete med Ericsson.

Ericsson håller regelbundet gästföreläsningar framför allt inom utbildningsprogrammet Software Engineering för att visa på hur företaget arbetar med kravhantering, testning av programvara med mera.

En annan del av samarbetet är de utbildningar för Ericssons personal som BTH bidrar med. Detta görs bland annat inom ramen för PROMPT, som är en unik kompetenssatsning för att säkra tillgången på mjukvaruexperter i industrin och därmed öka svensk konkurrenskraft. Parterna samarbetar även kring den nationella forskarskolan PLEng som syftar till att möta industrins behov att öka kompetensen hos anställda och underlätta för tillämpad forskning att föras över till industrin.

BTH och Ericsson har under en lång rad år samarbetat i olika forskningsprojekt. Arbetet har framför allt skett inom området programvaruteknik, där högskolan har en stark forskning, rankad bland de sex bästa i världen. Inriktningen på arbetet fokuserar på mjukvaruutveckling, multiprocessorsystem, effektiva utvecklingsprocesser, global mjukvaruutveckling och avvägning och samordning mellan affärsperspektivet, arkitektur, processer och organisation.

Ericsson har ordföranderollen i referensgruppen för Big Data-forskning vid BTH och deltar i flera projekt inom exempelvis molnteknologi, virtualisering, anomalidetektering, säkerhet, affärsanalys, maskininlärning och resursorkestrering.

BTH och Ericsson arbetar även nära tillsammans kring ett ramverk för styrning och ledning av våra samverkansaktiviteter, vilket innefattar nya sätt att samverka, strategikartläggning, visioner och mål samt marknadsföring. 

”Ericsson, som tar fram mjukvara för drift- och affärsstödslösningar, har många samarbetsprojekt med BTH. Projekten med BTH är lätta att delta i och det är en fördel att det är en liten högskola. Vi plockade nyligen in 30 studenter från BTH i olika praktikprogram.”

Stefan Wilke, Ericsson Karlskrona

Kontakt

Kontaktperson Ericsson

Stefan Wilke

stefan.wilke@ericsson.com

Kontaktperson BTH

Andreas Larsson

andreas.larsson@bth.se