Försvarsmakten

Samarbete med Försvarsmakten

Sjöstridsskolan i Karlskrona samarbetar sedan ett flertal år tillbaka med BTH inom flera områden. Det senaste samarbetet rör undervattensteknik där parterna gemensamt ansvarar för en industridoktorand som innehar en doktorandtjänst hos BTH men som bekostas av Sjöstridsskolan. Arbetet fokuserar på testning och förbättring av undervattensoperationer och sker hos Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum i Karlskrona.

Undervattensområdet är högprioriterat av regeringen för att öka den operativa förmågan hos Försvarsmakten samt för att stärka Försvarsmaktens kompetens ytterligare.

BTH har påbörjat arbetet med att utveckla en ingenjörsutbildning i marin teknik och ser ytterligare positiva effekter av samarbetet framöver.

Tidigare samarbeten mellan Sjöstridsskolan och BTH har handlat om anomalidetektion vid sjöövervakning, teknik inom dykeriområdet samt struktur och kvalitet inom kursbeskrivningar och utvärdering.

Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

Kontakt

Kontaktperson BTH

Oskar Frånberg

oskar.franberg@bth.se

Kontaktperson Försvarsmakten

Mårten Silvanius

marten.silvanius@mil.com

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×