Volvo CE

Samarbete med Volvo Construction Equipment (VCE)

BTH har sedan ett flertal år ett nära samarbete med Volvo CE. Inom forskningsprofilen ”Modelldriven utveckling och beslutstöd” drivs ett omfattande arbete under sex år (2013-2019) med en total budget på 110 MSEK. KK-stiftelsen (KKS) står för en tredjedel av kostnaden och BTH tillsammans med medverkande företag för resten.

Forskningsmiljön syftar till att stärka den svenska industrins konkurrenskraft både inom och utanför Sverige genom att utveckla framtidens innovativa produkter. Fokus är modellbaserat beslutsstöd för framtagning av hållbara produkttjänstelösningar.

Övriga deltagande företag är Aura Light International, Avalon Innovation, Dynapac Compaction Equipment, Holje International Group, Tetra Pak Packaging Solutions AB och GKN Aerospace Engine Systems.

Forskningen i profilen har resulterat i att nya spinoff-projekt har skapats, såsom STOSIP (Strategic, Tactical, and Operational Implementation of Sustainability in the Innovation Process), där hållbarhetsaspekter vid produktutveckling är i fokus, samt projektet Innovative Product Development där innovationsförmåga och kreativ konceptutveckling är i fokus.

VCE har under flera år deltagit som uppdragsgivare i samverkansprojekt mellan BTH och Stanford University, där studentteam från BTH och Stanford arbetar nära experter från VCE med att ta fram hållbara koncept för framtida produkt- och tjänsteinnovationer.

Läs mer om samarbetet

– Vårt samarbete med BTH är ett väldigt lyckat partnerskap. Vårt företag är i en mycket spännande transformationsfas där vi ger BTH bra exempel att forska på. Eftersom BTH samarbetar med andra branscher som redan har gjort sina övergångar från produkter till tjänster, kan vi till exempel få kunskap om beprövade metoder istället för att uppfinna allt själva.

Jenny Elfsberg, Director, Innovation Lab Hub US, Volvo Group

Kontakt

Kontaktperson Volvo

Jenny Elfsberg

jenny.elfsberg@volvo.com

Kontaktperson BTH

Tobias Larsson

tobias.larsson@bth.se

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×