Courses offered by the Department of Software Engineering

Course Code Kursnamn (course name) Credits HT/VT (fall/spring)
DV1431 Utveckling av mobila applikationer (Mobile applications development) 7,5 HT
DV1462 Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP-programmering
(Databases, HTML, CSS and script programming in PHP)
7,5 HT
DV1483 JavaScript, jQuery och AJAX med HTML5 och PHP
(JavaScript, jQuery and AJAX with HTML5 and PHP)
7,5 HT
DV1485 Databaser och objektorienterad programmering i PHP
(Databases and Object-oriented programming in PHP)
7,5 HT
DV1486 Databasdrivna webbapplikationer med PHP och MVC-ramverk
(Databased webapplications with PHP and MVC framework)
7,5 VT/HT
DV1512 Säkerhetsprojekt i grupp, inriktning systemutveckling
(Project in security with emphasis Software development)
7,5 HT
DV1531 Programmering och Problemlösning med Python
(Programming and Problem Solving with Python)
7,5 HT
DV1532 Programmering med JavaScript, HTML och CSS
(Programming with JavaScript, HTML and CSS)
7,5 HT
DV1534 Androidprogrammering (Androidprogramming) 5 HT
DV2539 Stort programvaruprojekt, inriktning mot IT-säkerhet
(Large software development project, IT-security)
7,5 VT
PA1407 Mätningar av programvara (Software Metrics) 7,5 VT
PA1410 Programvaruarkitektur och kvalitet (Software Architectures and Quality) 7,5 HT
PA1412 Praktisk kravhantering (Practical Requirements Engineering) 7,5 HT
PA1414 Individuellt programvaruprojekt (Software Engineering Project) 7,5 HT
PA1415 Programvarudesign (Software Design) 7,5 VT
PA1416 Programvaruprojekt i grupp (Small Team Software Engineering Project) 15 VT
PA1417 Grundläggande systemverifiering (Basic system verification) 7,5 VT
PA1418 Kandidatarbete - Stort programvaruprojekt i grupp
(Bachelor´s Thesis - Large Team Software Engineering Project)
30 VT
PA1420 Systemutvecklingsprojekt i grupp (Project with System Design in group) 15 VT
PA1422 Programvaruarkitektur och kvalitet (Software Architectures and Quality) 6 HT
PA1426 Fördjupningskurs i webbutveckling (Advanced topic in Web development) 7,5 HT
PA1432 Introduktion till utveckling av mobila och uppkopplade mjukvaruintensiva system
(Introduction to the Development of Mobile and Networked Software Intensive Systems)
9 HT
PA1433 Forskningsmetodik i datavetenskaper (Research Methodology in Computing) 7,5 HT
PA1434 Grunder i objektorienterad design (Basic Object-Oriented Design) 4 VT
PA1435 Objektorienterad design
(Object-Oriented Design)
6 VT
PA1436 Teknisk webbdesign och användbarhet
(Technical web design and usability)
7,5 HT
PA1437 Objektorienterad design och programmering med Python
(Object-oriented design and programming with Python)
7,5 HT
PA1438 Examensarbete ingenjör (Degree project for engineers) 15 HT
PA1439 Webbteknologier (Web technologies) 7,5 HT
PA2513 Avancerad projektstyrning inom programvarutillverkning
(Advanced Software Project Management)
7,5 HT
PA2515 Praktisk projektstyrning inom programvarutillverkning
(Applied Software Project Management)
7,5 HT
PA2516 Verifiering och validering (Software Verification and Validation) 7,5 VT
PA2518 Global programvaruteknik (Global Software Engineering) 7,5 VT
PA2520 Produktlinjer och modellering (Software Product Lines and Domain Engineering) 7,5 HT
PA2521 Storskalig kravhantering (Large Scale Requirements Engineering) 7,5 HT
PA2529 Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap
(Research Methodology in Software Engineering and Computer Science)
5 VT
PA2533/ PA2541 Agile och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter
(Agile and Lean Development of Software Intensive Products)
7,5 VT/HT
PA2534 Masterarbete i programvaruteknik (Master's Thesis (120 credits) in Software Engineering) 30 VT
PA2535 Magisterarbete i Programvaruteknik (Master’s Thesis (60 credits) in Software Engineering) 15 VT
PA2536 Kvalitetsstyrning (Software Quality Management) 7,5 HT
PA2537 Forskningsmetodik i programvaruteknik och datavetenskap
(Research Methodology in Software Engineering and Computer Science)
7,5 VT
PA2538 Programvaruintensiv produktutveckling (Development of software-intensive products) 15 HT
TE1420 Teknisk introduktionskurs med ingenjörsmetodik (Introductory course for engineers) 8 (2) HT
Share Share
Edit