kille vid hav med laptop

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett urvalsprov som avser att mäta förmågan att klara högskolestudier. Provet används för att rangordna sökande till utbildningar vid universitet och högskolor, både till utbildningsprogram och till fristående kurser.

Provet anordnas två gånger per år; en gång på våren och en gång på hösten. Det finns även särskilda prov för svagt synskadade, gravt synskadade och dyslektiker. För de anpassade högskoleproven krävs speciella intyg som ska skickas in till Blekinge Tekniska Högskola, till hogskoleprovet@bth.se . Observera att det inte är högskolan som bedömer om en intygsgivare är godkänd, det är Universitet- och Högskolerådet (UHR). Läs mer på UHRs sida där även anmälan och inbetalning till avgiften till Högskoleprovet görs:

 

http://studera.nu/

 

Alla får skriva

Vem som helst får skriva högskoleprovet. Det finns inga krav på medborgarskap, uppehållstillstånd eller ålder. Däremot finns provet bara på svenska.


Datum för kommande högskoleprov

 

 

 

 

   PROVDAG  SISTA ANMÄLNINGSDAG
     
2016    
     
Vår 9 april 15 februari
Höst 29 oktober 15 september


 

Var kan du göra provet?

Blekinge Tekniska Högskola anordnar för närvarande Högskoleprovet på följande provorter: Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Vissa provomgångar kan indragning av ort/orter ske.

 

Anmälan och inbetalning av avgiften

Det är Universitets- och Högskolerådet (UHR) som tar hand om din anmälan och inbetalning av avgiften för Högskoleprovet, via länken nedan. Anmälningsavgiften är 450 kronor. 

När anmälan har stängt, går det inte att anmäla sig till Högskoleprovet i Blekinge. Det går inte heller att byta provort inom Blekinge efter sista anmälningsdag. För att anmälan ska vara giltig, ska både anmälan ha gjorts och inbetalning genomförts och eventuella intyg ska vara inskickade, senast sista anmälningsdag.

http://studera.nu/hogskoleprov/anmalan-och-information-om-provet/anmalan-till-hogskoleprovet/

 

Kallelse

Du kommer att få en kallelse till provet senast en vecka innan provtillfället. I kallelsen finns uppgift om vilken provlokal du ska skriva i, provtider och vad du behöver ha med dig till provet. När det gäller provorten Karlskrona, är det inte säkert att du ska skriva på Campus Gräsvik, utan i vilken lokal som helst i kommunen där Högskoleprovet genomförs. Se noga på din kallelse var just du ska skriva.

OBS! Vid provtillfället måste du ha med dig giltig legitimation, det vill säga SIS-märkt ID-kort, körkort eller EU-pass. Om du inte kan legitimera dig får du inget provresultat. Det går att efter-legitimera sig senast klockan 16.00 på onsdagen i veckan efter Högskoleprovet, på Studerandeavdelningen, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona.

 

Resultat

Varje provdeltagare hämtar sitt resultat elektroniskt omkring fyra veckor efter provdagen. Du loggar in med ditt personnummer och den e-postadress du använde vid anmälan. Resultatet förs samtidigt automatiskt över till UHR och läggs till dina meriter på Dina sidor.

Provresultatet är giltigt i fem år.

När du anmäler dig till högskoleutbildning behöver du inte bifoga resultatbeskedet. Det överförs automatiskt från Umeå Universitet, som ansvarar för rättningen och konstruktionen av högskoleprovet.

Share Dela
Redigera