Cryptography for offline payments

We are looking for 1 or 2 students for this project that will start in January. The main office for the project will be in Karlskrona, most parts of the project can be done remotely.

Ericsson

Master Thesis Project in Mobile Image Processing

Are you close to the end of your education in Computer Science, IT, Mechatronics, Engineering Physics or similar and looking for a master thesis project for this spring? Look no further!

BIT ADDICT

Examensarbete inom Autonom skogsplantering

Är du i slutet av din utbildning inom datateknik, IT, inbyggda system, mekatronik, teknisk fysik eller liknande och letar efter examensarbete till våren? Leta inte längre!

BIT ADDICT

Uppsatsstipendium – entreprenörskap och företagande

Qredstipendiet delas ut till en uppsats som skrivs för att belysa och lyfta frågor kring entreprenörskap och att driva småföretag. Stipendiet är avsett att främja kunskap och nytänkande för de entreprenöriella branscher som Qred verkar inom.

Qred

Examensarbete inom mobil bildbehandling, 30 hp

Uppdraget är utformat i samarbete med en av våra kunder inom byggnadsbesiktning och går ut på att implementera en bra metod för att automatiskt konvertera bilder på en byggnadsfasad till skisser lämpliga att ingå i fasadbesiktningsprotokoll.

BIT ADDICT

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt! Under sommaren kan svarstiden vara längre än normalt.
×