Lånero stipendium: 5000 kr

Lånero tilldelar årligen ut två stipendium på 5.000 kr till studenter som bidrar till ökad förståelse om privatekonomi.

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2028-05-31

Företagsnamn: Lånero

Mail till kontaktperson: info@xn--lnero-mra.se

Länk till företag: https://lånero.se/stipendium/

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Datavetenskap och mjukvaruutveckling Digitala medier och spelteknik Industriell ekonomi

Lånero tilldelar årligen ut två stipendium på 5.000 kr till studenter som bidrar till ökad förståelse om ekonomi.

Stipendiet har tagits fram i samråd med ekonomiska experter med syfte att få ett unikt perspektiv på ekonomi och lån i synnerhet från den yngre generationen.

Stipendiet kommer tilldelas den student vars uppsats belyser unika vinklar.

Ansökningsperioden pågår fram till datumen nedan för och vinnaren annonseras på vår hemsida i slutet av april årligen.

Aktuella stipendier
Höstterminen 2024 – Sista ansökningsdag: 2024-10-31
Vårterminen 2025 – Sista ansökningsdag: 2025-03-31

Vem har rätt att söka?
*Du ska skriva en kandidat-, magister- eller masteruppsats.
*Du studerar vid universitet eller högskola i Sverige.

Regler
*Vinnaren tilldelas ett stipendium på 5 000 kronor
*Juryn består av medarbetare på Lånero
*Beslutet tas av juryn från Lånero och kan inte överklagas
*Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren
*Vinnaren godkänner att namn och uppsats kan komma och användas i marknadsföringssyfte

Ansökningsprocess:
Skicka mail med ämnesraden ”Stipendium” till info@lånero.se för att ansöka om stipendiet.

Lånero behandlar samtliga personuppgifter och ansökningar enligt GDPR.

Tillbaka