Medisera Stipendiet 2021

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil. Hur påverkas människans hormonella system av dessa faktorer?

ANNONSINFORMATION

Sista datum för anmälning: 2021-06-30

Företagsnamn: Medisera Health AB

Mail till kontaktperson: Rebecca@medisera.se

Länk till företag: https://medisera.se/medisera-stipendiet-2021/

Utbildningsnivå: Magister/Master

Utbildningsområde: Hälsa och vård Strategiskt ledarskap för hållbarhet

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil. Hur påverkas människans hormonella system av dessa faktorer? Finns det skillnader mellan män och kvinnor i vilka insatser som får effekt för god hälsa?

Medisera utlyser ett stipendium på 5000 kr under 2021 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling. Stipendiet kan sökas för:

Vetenskaplig och/eller klinisk fortbildning/utbildning
Kostnader i samband utvecklingsarbete
Kostnader i samband med forskning
Med Medisera stipendiet vill vi uppmuntra främst studenter runt om i Sverige att utveckla hälsoområdet. Det är enkelt att ansöka och vi kommer att utse stipendiaten på vår hemsida senast den sista augusti 2021.

Hur går det till?
Skicka in en text på maximalt en A4 sida som beskriver vad du skall eller vill göra och hur din aktivitet eller idé bidrar till att motverka utvecklingen av livsstilssjukdomar. Följ stegen nedan för att ansöka:

Skriv din ansökan
Skicka din ansökan med bilaga till info@medisera.se
Skicka till oss senast sista juni 2021
Vad skall inkluderas i ansökan?

Följande information skall inkluderas i ansökan:

Personlig presentation inkl. information om var och vad du studerar, forskar eller arbetar med
Intyg på att du studerar, forskar eller arbetar med utvecklingsarbete
Din motivering på maximalt en A4 sida om varför du skall tilldelas Medisera Stipendiet
Kontaktuppgifter inkl. namn, adress, e-post och telefonnummer
Ansökan skickas till info@medisera.se

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är sista juni 2021.

Utdelning
Stipendiat utses senast sista september 2021.

Tillbaka
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×