Ansökan om OJ-priset

Svenska Förbundet Kvalitet – OJ-priset till bästa examensarbete

Annonsinformation

Sista datum för anmälning: 2024-08-31

Företagsnamn: Svenska Förbundet för Kvalitet

Mail till kontaktperson: ingemar.sjostrom@telia.com

Länk till företag: http://sfk.se

Utbildningsnivå: Kandidat Magister/Master

Utbildningsområde: Civilingenjörsutbildningar Datavetenskap och mjukvaruutveckling Digitala medier och spelteknik Fysisk planering Hälsa och vård Industriell ekonomi Maskinteknik Strategiskt ledarskap för hållbarhet Telekommunikation

OJ-priset för bästa examensarbete

SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet) delar årligen ut ett pris för bästa uppsats/examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av Olle Jonson.

Prissumman på 20 000 kronor delas ut i samband med World Quality Day (WQD), en årligen återkommande konferens arrangerad av SFK. Juryn utser de fyra främsta bidragen som presenteras vid ett webbinarium under hösten. Varje ansökan får då 15 minuter att presentera sitt arbete. Juryn utser sedan en vinnare som presenterar sitt bidrag vid ett webbinarium under hösten. Presentationen sker då under cirka en timme. Vinnare får även presentera uppsatsen under WQD-konferensen.

På sidan https://oj.sfkvalitet.se/ finns två A4-infoskrifter (sv och eng) samt en tidsplan och länk till SFKs hemsida. Där finns också länkar till tidigare pristagare.

Mer info finns på https://sfk.se/kvalitet-utmarkelser/.

Tillbaka