Ämnesguide datavetenskap och datorsäkerhet

Datavetenskap & Datorsäkerhet

Bibliotekets resurser för dig som läser: Datavetenskap, Datorsäkerhet eller IT-säkerhet

Söka

Om du vill lära dig mer om hur du söker information kan du gå till bibliotekets digitala kurs Söka, granska och använda information. Du kan antingen gå igenom allt material eller välja de delar som är intressanta för dig.

Summon@BTH

Börja i Summon@BTH! Här hittar du våra tryckta böcker och alla elektroniska artiklar, böcker, uppsatser, konferenser och avhandlingar som finns i de litteraturdatabaser vi prenumererar på.

Summon@BTH

E-Böcker

Sök fram e-böcker direkt i Summon@BTH eller använd våra e-bokspaket som passar ditt ämne.

O’Reilly learning platform

Lista på e-bokspaket inom datavetenskap

Uppslagsverk

En bra hjälp att definiera och identifiera sökord får du genom att använda de uppslagsverk inom datavetenskap som biblioteket prenumererar på.

Uppslagsverk

Artiklar i databaser

Vill du göra mer avancerade sökningar efter vetenskapliga artiklar inom ämnet datavetenskap kan du börja din sökning i referensdatabasen Scopus. Vill du ha tag på artikeln i fulltext, använd BTH:s länkservice GetIt@BTH.

Scopus
Lista på referensdatabaser med datavetenskap

Tidskrifter

Söker du en speciell tidskrift kan du enkelt söka bland BTH:s tryckta och elektroniska tidskrifter under nedanstående länk. Där kan du även söka tidskrifter inom olika ämnen.

Sök tidskrifter

Proceedings

Proceedings eller konferenstryck hittar du i referensdatabaserna Scopus och Web of Science eller i fulltextdatabaserna Lecture Notes in Computer Science (Springer), IEEE eller ACM.

Lista på databaser med proceedings

Citeringar

I dessa databaser kan du se om och hur många gånger artiklarna har blivit citerade:

Lista på citeringsdatabaser

Standarder

Vi har tillgång till alla IEEE-standarder i IEEE Xplore. I Standard SIS kan du söka fram svenska och ISO standarder.

Lista på databaser som innehåller standarder

Examensarbeten och Avhandlingar

Lista över databaser med avhandlingar och examensarbeten

Skriva

Skriva och referera

Akademiskt skrivande

Hantera referenser

IEEE style guide

Zotero referenshanteringsverktyg

Vetenskaplig publicering

Om vetenskaplig publicering

Publicering

DIVA – examensarbeten publicerade på BTH

Boka Bibliotekarie

Studenter och personal på Blekinge Tekniska Högskola kan boka ett möte med en bibliotekarie för avancerad informationssökning.

Boka bibliotekarie

Kontakt

foto av Eva Norling

Kontakt:

Eva Norling
Bibliotekarie
Telefon 0455 – 38 51 32
E-post: eva.norling@bth.se

foto av Therese Dunberg

Kontakt:

Therese Dunberg
Bibliotekarie
Tel 0455- 38 53 01
therese.dunberg@bth.se