Riktlinjer för publicering

Riktlinjer för publicering

Riktlinjer för publicering för forskare vid BTH

Publiceringsreglerna är fastställda i Fakultetsnämnden 2011 och reviderade 2016 och 2018. Detta dokument innehåller förutom ett antal principer för publicering av forskningsartiklar mm. en deskriptiv och konstruktiv lots för hur den enskilde forskaren vid BTH kan göra för att uppfylla olika villkor och önskemål vad gäller Open Access i allmänhet och forskningspublicering i synnerhet.

Riktlinjer för publicering för forskare vid BTH

Publishing guidelines for researchers at BTH

The code of publishing was approved by the Faculty Board 2011 and revised 2016 and 2018. In addition to a number of principles for the publishing of research articles etc., this document contains a descriptive and constructive guidance for how the individual researcher at BTH can meet different terms and requirements for Open Acess in general and the scholarly publishing in particular.

Publishing guidelines for researchers at BTH