Åtkomst via proxy

Åtkomst från egen dator via proxy

Om du vill länka till en artikel som finns i någon av bibliotekets avtalsdatabaser behöver du lägga till en webbadress framför din länk så att de som använder egen dator kan få tillgång till materialet genom att logga in med sina kontouppgifter.

På samma sätt kan du själv lägga till proxyadressen framför en länk till en artikel som du annars bara kan komma åt via BTH:s nätverk.

Den proxyadress du ska klistra in framför artikellänken i adressfältet är:

http://miman.bib.bth.se/login?url=

En direktlänk med proxy kan exempelvis se ut så här:

http://miman.bib.bth.se/login?url=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-4609.2011.00314.x/full/

(eftersom länken radbryter så kan du behöva ”klipp-och-klistra” rad för rad in i din webbläsare)