Reell kompetens

Behörig genom reell kompetens

Om du inte har formella meriter som styrker grundläggande eller särskild behörighet kan du ansöka om bedömning av din reella kompetens. Högskolan gör då en bedömning av dina förutsättningar att tillgodogöra dig den utbildning du anmält dig till, utifrån din egen beskrivning av dina kunskaper och färdigheter – din kompetens. Detta görs i förhållande till de förkunskapskrav som finns angivna för utbildningen.

Din reella kompetens kan du ha tillägnat dig på många olika sätt. Det kan vara kunskaper och färdigheter från arbetslivet, utbildningar utanför det formella utbildningssystemet eller andra livserfarenheter som kommer hjälpa dig klara dina studier. Du ska beskriva och, i de fall det är möjligt, skicka in dokumentation över detta.

Glöm inte att se till att vi har tillgång till din eventuella utbildning inom det formella utbildningssystemet, t ex studier på gymnasiet eller Komvux.

Läs mer om  grundläggande och särskild behörighet på studera.nu. antagning.se kan du läsa om dina betyg från bland annat gymnasiet, komvux och IB samt vilken dokumentation du behöver när du ska söka en högskoleutbildning.

Läs mer om En annan vägantagning.se

Högskolan gör en samlad bedömning av all den kompetens som du beskriver.

Så här ansöker du om en bedömning av reell kompetens

 • Anmäl dig till utbildningen på antagning.se.
 • Sammanställ din dokumentation. Du behöver skicka in:
  -Ansökningsblankett från antagning.se, du hittar den här!
  -Din beskrivning och dokumentation av din erfarenhet.
 • Ladda upp din kompletta ansökan på ditt konto på antagning.se. Du kan också skicka in den med post till: PostNord Strålfors AB
  Att: Antagningsservice
  R 312
  190 81 Rosersberg

Deadline för ansökan och dokument

Du måste skicka in din ansökan om bedömning av reell kompetens så att vi har tagit emot den senast sista anmälningsdag i antagningsomgången.

 

Vad händer med din ansökan om reell kompetens?

När du har ansökt om bedömning av reell kompetens genom att följa våra anvisningar, handläggs din ansökan enligt en bestämd ärendegång.

 • Handläggare går igenom din ansökan, kompetensbeskrivning och alla de dokument du skickat in. Handläggaren förbereder ett underlag för BTH:s antagningsråd.
 • Antagningsrådet bereder ditt ärende och lämnar yttrande till den studieadministrativa chefen som sedan beslutar om du på grundval av det du uppvisat och beskrivit uppfyller behörigheten för den utbildning du anmält dig till.
 • Beslutet får du i ditt antagningsbesked från Antagning.se (för anmälan till hösten: i mitten av juli, för anmälan till våren: i mitten av december).
 • Grundläggande behörighet genom reell kompetens ger dig inte automatiskt en utbildningsplats men du deltar i urvalet.

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet om behörighet.

Urval/konkurrens om utbildningsplatserna

Om du ansöker om bedömning av din reella kompetens för grundläggande behörighet och har anmält dig till en utbildning där det råder konkurrens om platserna, bör du se över dina möjligheter att få ett meritvärde som du kan konkurrera med. Om du inte har ett meritvärde från gymnasiebetyg eller omdöme från folkhögskola rekommenderar vi att du gör högskoleprovet.

Mer information om urvalsgrupper, meritvärde och högskoleprovet på antagning.se

 

Har du sedan tidigare beslut om behörighet på grundval av reell kompetens?

Även om du redan fått beslut om behörighet på grundval av reell kompetens en gång, så måste du i princip återigen ansöka om bedömning, om du anmäler dig till ny utbildning. Bedömningen görs specifikt gentemot den utbildning du anmält dig till och ingen annan utbildning.

Frågor?

Har du frågor som rör bedömning av reell kompetens eller hur du ska gå tillväga om du vill ansöka om bedömning? Eller har du frågor om hur du kan komplettera på mer formell väg? Du är välkommen att kontakta Antagningen vid BTH, antagning@bth.se, tel: 0455-38 55 00.