CollAGE

CollAGE

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Catharina

Catharina Nord


Kategori/Område

Forskning inom fysisk planering

Samverkan för äldrevänliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg, fysisk planering och pensionärsråd

 

CollAGE är ett sex-årigt forskningsprogram för studiet av sektorsövergripande samverkan mellan tre aktörer i kommunen: äldreomsorg, fysisk planering och det kommunala pensionärsrådet.

Programmet syftar till att utforska hur äldreomsorgens tjänster hanteras och förstås i fysisk planering, hur äldreomsorgen uppfattar att deras aktiviteter och klienter påverkas av byggd miljö och hur äldres preferenser kan bidra till bättre kvalitet i omsorgstjänster och bostadsutbud.  Programmet slutgiltiga mål är att utveckla ett verktyg för samverkan – CollAGE – som ska stödja och strukturera ett kontinuerligt samarbete mellan de tre aktörerna.

Ett tvärvetenskapligt team med forskare inom fysisk planering och socialt arbete kommer från Blekinge Tekniska Högskola och Umeå Universitet. Programmet är ett samarbete mellan dessa två lärosäten.

En mångvetenskaplig rådgivande grupp av erfarna forskare samt äldre medborgare stöder forskargruppen. Intressenter i form av individer, organisationer och myndigheter ges möjlighet att följa programmet hela vägen. Är du intresserad av att medverka eller veta mer vänligen kontakta ansvarig för programmet Catharina Nord.

Programmet är finansierat av Forte, diarienummer 2021-01424

 

FORSKNINGSPROJEKT I PROGRAMMET

I sex olika forskningsprojekt utforskas praktiska och diskursiva aspekter av kommunens samverkan.

1 Visioner om äldreomsorgens uppdrag i översiktsplaner och detaljplaner.

Tirtha Rasaili. Doktorand. Institutionen för Fysisk Planering, BTH.

2 Innovationer i bostäder och omsorg i samverkan mellan många aktörer

Ebba Högström, docent, Fysisk Planering, BTH

3 Testning av ett proto-verktyg i samverkan mellan aktörer i bostads- och omsorgsprojekt

Mats Johan Lundström, universitetslektor, Fysisk Planering, BTH

4 Representationer av fysisk planering i äldreomsorg och vice versa.

Amanda Nyberg. Doktorand.  Institutionen för Socialt Arbete, Umeå universitet.

5 Konkurrerande eller kompletterande praktiker och sociala representationer av äldre människor i äldreomsorg och fysisk planering.

Katarina Andersson, docent i Social Arbete, Umeå universitet.

6 Samverkan i utveckling av lokala äldrevänliga miljöer. Äldre människor som forskare

Catharina Nord, professor i Fysisk Planering, BTH

Fakta

Längd

2021-2027

Budget

24 milj. SEK

Kontaktperson

Catharina

Catharina Nord

Teaser Image CollAGE

NYHETER

Tirtha Rasaili har börjat som doktorand på Blekinge Tekniska Högskola. Vi hälsar honom välkommen. Amanda Nyberg har rekryterats till Umeå Universitet och påbörjar sin tjänst där efter sommaren.

Deltagare

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×