PLEng – Företagsforskarskola

PLEng – Företagsforskarskola

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Tony

Tony Gorschek


tony.gorschek@bth.se

Kategori/Område

Forskning inom programvaruteknik

PLEng (Professional Licentiate of Engineering School) är ett koncept av integrerad forskarskola som ger industri och näringsliv möjlighet att kompetensutveckla specialister och objektiva problemlösare. Forskarskolan, som genomförs under 3 år deltid, har fokus på att utveckla tillämpad industrinära forskning och innovativa lösningar på specifika problem. Deltagare som bedriver forskarstudier i PLEng arbetar parallellt på sina respektive företag vilket innebär en flexiblare form jämfört med traditionella forskarstudier. Under sin tid i forskarskolan får de möjligheten att göra en djupdykning i ett område under en längre period för att bygga kompetens och utveckla nya idéer.

PLEng 1.0 inleddes 2014 med tre industriaktiva deltagare på BTH, under sin tid i forskarskolan deltog de i forskningsprojekt och utbildning för att bli experter inom Programvaruteknik med fokus på Cyber-physical systems (CPS). Deltagarna är alla seniora specialister i sina respektive domänområden på olika företag och arbetade parallellt med sina forskarstudier.

Denna unika synergi av aktivt samarbete mellan akademi och industri gör PLEng till en dynamisk forskarskola. En utvärdering av PLEng 1.0 i dialog med samverkande företag har visat att deltagarnas forskning och resultat har haft reell och mätbar påverkan i både projekt på företagen och i deras dagliga verksamhet.

PLEng 1.0 avslutas 2019 och är ett samarbete mellan KKS Kunskapsstiftelsen, BTH, KTH och Örebro Universitet, och där även KTH och Örebro Uni har ett flertal deltagare inskrivna i forskarskolan.

PLEng 2.0

PLEng 2.0 inleddes våren 2018 och är en uppskalning (nytt intag) och evolution av PLEng 1.0, där + 10 nya deltagare medverkar från 8 olika företag. De nya deltagarna kommer ha olika fokusområden i sin forskning och både Programvaruteknik, Industriell Ekonomi och Management samt Datavetenskap finns representerat som ämnesområden. Forskarskolan tillhandahåller gemensamma aktiviteter, kurser, seminarier och gästföreläsningar som blir en del av deras skräddarsydda licentiatstudier. Samarbete mellan deltagare skapar mervärde åt både dem själva, företagen och BTH och de blir en del av en miljö där flera olika projekt, företag och forskningsområden samspelar.

I PLEng tillhandahåller BTH varje deltagare två individuella handledare som är seniora ämnesområdes- och domänexperter. Forskarskolans deltagare blir därmed en del av en topprankad forskningsmiljö som bl.a. driver världsledande forskning och problemlösande expertis inom tillämpad programvaruteknik. PLEng 2.0 är ett samarbete mellan BTH och KKS.

Deltagare i PLEng 2.0 Lic.kandidater fr. 2018

  • Anders Sundelin – Ericsson Försvarade sin licentiat 7:e oktober, 2021, hans lic-avhandling har titeln ”Towards Understanding Software Craftsmanship”.
  • Shailesh Pratap Singh – Ericsson AB Försvarade sin licentiat 29:e september, 2023, hans lic-avhandling har titeln ”System Architectures and Trade-offs for an Internet of Things Network”
  • Peter Sjöberg – Volvo Construction Equipment Focus: “Methods supporting effective Transformation of Cyber-Physical Systems of Systems”
  • Liang Yu – Qvantel Försvarade sin licentiat 14:e juni, 2023, hans lic-avhandling har titeln ”Utilizing Continuous Integration Environments for Evaluation of Software Quality Attributes”
  • Ruwan Lakmal Silva – Ericsson Försvarade sin licentiat 12:e juni, 2023, hans lic-avhandling har titeln ”On Identifying Technical Debt using Bug Reports in Practice”

Deltagare i PLEng 1.0 på BTH

PLEng har sedan 2014 tre industriaktiva deltagare på BTH.

Johan Silvander från Ericsson var den första PLEng deltagaren som tog sin licentiat examen i Programvaruteknik på BTH under hösten 2017. Hans lic-avhandling har titeln “Towards Intent-Driven Systems”.

Mohsin Irshad från Qvantel försvarade sin licentiat 24:e januari 2018, hans lic-avhandling har titeln ”Assessing Reusability in Automated Acceptance Tests”.

Magnus Wilson från Ericsson försvarade sin licentiat 7:e maj 2019. Hans lic-avhandling har titlen “How can the state-of-the-art and practice in Business Modelling improve value creation, business flexibility, and variability in realization for large companies developing technology that includes software-intensive products and services for global markets?”

 

Fakta

Längd

2014-2019, 2018-2023

Budget

PLEng 16 Mkr, PLEng 2.0 15,5Mkr

Kontaktperson

Tony

Tony Gorschek

tony.gorschek@bth.se

Deltagare

Tony Gorschek

Tony Gorschek
Professor

Mikael Svahnberg

Mikael Svahnberg
Universitetslektor/docent

Michael Unterkalmsteiner

Michael Unterkalmsteiner
Universitetslektor/ docent

Krzysztof Wnuk

Krzysztof Wnuk
Professor/Prodekan

Emil Alégroth

Emil Alégroth
Universitetslektor/ docent

Javier Gonzalez Huerta

Javier Gonzalez Huerta
Biträdande professor/Viceprefekt

Anna Eriksson

Anna Eriksson
Samordnare Utbildning och Forskningsprojekt

Veronica Sundstedt

Veronica Sundstedt
Universitetslektor/docent

Nauman Ali

Nauman Ali
Universitetslektor/docent

Yan Hu

Yan Hu
Universitetslektor