PLEng – Företagsforskarskola

PLEng – Företagsforskarskola

Projektstatus

Pågående

Kategori/Område

Programvaruteknik

PLEng (Professional Licentiate of Engineering School) är ett koncept av integrerad forskarskola som ger industri och näringsliv möjlighet att kompetensutveckla specialister och objektiva problemlösare. Forskarskolan, som genomförs under 3 år deltid, har fokus på att utveckla tillämpad industrinära forskning och innovativa lösningar på specifika problem. Deltagare som bedriver forskarstudier i PLEng arbetar parallellt på sina respektive företag vilket innebär en flexiblare form jämfört med traditionella forskarstudier. Under sin tid i forskarskolan får de möjligheten att göra en djupdykning i ett område under en längre period för att bygga kompetens och utveckla nya idéer.

PLEng 1.0 inleddes 2014 med tre industriaktiva deltagare på BTH, under sin tid i forskarskolan deltog de i forskningsprojekt och utbildning för att bli experter inom Programvaruteknik med fokus på Cyber-physical systems (CPS). Deltagarna är alla seniora specialister i sina respektive domänområden på olika företag och arbetade parallellt med sina forskarstudier.

Denna unika synergi av aktivt samarbete mellan akademi och industri gör PLEng till en dynamisk forskarskola. En utvärdering av PLEng 1.0 i dialog med samverkande företag har visat att deltagarnas forskning och resultat har haft reell och mätbar påverkan i både projekt på företagen och i deras dagliga verksamhet.

PLEng 1.0 avslutas 2019 och är ett samarbete mellan KKS Kunskapsstiftelsen, BTH, KTH och Örebro Universitet, och där även KTH och Örebro Uni har ett flertal deltagare inskrivna i forskarskolan.

PLEng 2.0

PLEng 2.0 inleddes våren 2018 och är en uppskalning (nytt intag) och evolution av PLEng 1.0, där + 10 nya deltagare medverkar från 8 olika företag. De nya deltagarna kommer ha olika fokusområden i sin forskning och både Programvaruteknik, Industriell Ekonomi och Management samt Datavetenskap finns representerat som ämnesområden. Forskarskolan tillhandahåller gemensamma aktiviteter, kurser, seminarier och gästföreläsningar som blir en del av deras skräddarsydda licentiatstudier. Samarbete mellan deltagare skapar mervärde åt både dem själva, företagen och BTH och de blir en del av en miljö där flera olika projekt, företag och forskningsområden samspelar.

I PLEng tillhandahåller BTH varje deltagare två individuella handledare som är seniora ämnesområdes- och domänexperter. Forskarskolans deltagare blir därmed en del av en topprankad forskningsmiljö som bl.a. driver världsledande forskning och problemlösande expertis inom tillämpad programvaruteknik. PLEng 2.0 är ett samarbete mellan BTH och KKS.

Deltagare i PLEng 2.0 Lic.kandidater fr. 2018

  • Anders Sundelin – Ericsson AB Focus: Potential benefits of ”software craftsmanship” when developing a software system.
  • Fredrik Söderqvist – Unionen Focus: Labor market resilience, institutions, and firm dynamics in the digital creative destruction
  • Johan Söderberg – One Agency AB Focus: Adaptive Lean Requirements Engineering
  • Liang Yu – Qvantel Focus: Utilizing Continuous Integration Environments for Efficient and Effective Testing of Quality Attributes
  • Ruwan Lakmal Silva – Ericsson AB Focus: Monitoring and Maintenance of Large SOA Telecommunication Systems Deployed in the Cloud Environment
  • Stefan Eekenulv – Castra Västra IT Management Focus: Pragmatic Knowledge Representation – Properties required for formal modeling in practice
  • Tino Krautwald – Qinematic AB Focus: How digital tools can improve the understanding and management of movement related health issues.

Deltagare i PLEng 1.0 på BTH

PLEng har sedan 2014 tre industriaktiva deltagare på BTH.

Johan Silvander från Ericsson var den första PLEng deltagaren som tog sin licentiat examen i Programvaruteknik på BTH under hösten 2017. Hans lic-avhandling har titeln “Towards Intent-Driven Systems”.

Mohsin Irshad från Qvantel försvarade sin licentiat 24:e januari 2018, hans lic-avhandling har titeln ”Assessing Reusability in Automated Acceptance Tests”.

Magnus Wilson från Ericsson försvarar sin licentiat under senare delen av 2018. Hans forskningsområde fokuserar på Business modelling med titlen “How can the state-of-the-art and practice in Business Modelling improve value creation, business flexibility, and variability in realization for large companies developing technology that includes software-intensive products and services for global markets?”

 

Fakta

Deltagare

Tony Gorschek

Tony Gorschek
Professor

Mikael Svahnberg

Mikael Svahnberg
Universitetslektor/docent

Michael Unterkalmsteiner

Michael Unterkalmsteiner
Universitetslektor

Krzysztof Wnuk

Krzysztof Wnuk
Universitetslektor/docent

Emil Alégroth

Emil Alégroth
Biträdande universitetslektor

Javier Gonzalez Huerta

Javier Gonzalez Huerta
Universitetslektor

Michael Felderer

Michael Felderer
Universitetslektor

Panagiota Chatzipetrou

Panagiota Chatzipetrou
UBiträdande universitetslektor

Fabian Fagerholm

Fabian Fagerholm
Biträdande universitetslektor

Veronica Sundstedt

Veronica Sundstedt
Universitetslektor/docent/prefekt

Yan Hu

Yan Hu
Postdoktor