PLEng – Företagsforskarskola

PLEng – Företagsforskarskola

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Kategori/Område

Programvaruteknik

PLEng (Professional Licentiate of Engineering School) är ett nytt koncept av industriforskarskola som ger företag möjlighet att kompetensutveckla specialister och objektiva problemlösare inom industrin. Lic-skolan, som genomförs under 3 år deltid, har fokus på att utveckla industrianpassad specialistkompetens och innovativa lösningar på specifika problem. Deltagarna som bedriver sina forskarstudier i PLEng arbetar parallellt på sina respektive företag vilket innebär en flexiblare form jämfört med traditionella forskarstudier. Under sin tid i lic-skolan får de möjligheten att göra en djupdykning i ett område under en längre period för att bygga kompetens och utveckla nya idéer. Projektet är ett samarbete mellan BTH, KTH och Örebro Universitet och genomförs med stöd av industrin och KKS.

BTH erbjuder seniora ämnesområdes- och domänexperter som en del av forskningsmiljön, samt världsledande forskning och problemlösande expertis i en topprankad forskningsmiljö inom tillämpad programvaruteknik. PLEng-deltagarna arbetar och samarbetar i en miljö där flera olika projekt, företag och forskningsområden samspelar, vilket möjliggör samverkan mellan olika projekt och lärande, både mellan forskare och företag.

Forskning

Fokusområden inom PLEng är Cyber-physical systems (CPS), där BTH, KTH och ÖU samarbetar. CPS omfattar en bred skala av datorstyrda system med varierande storlek och komplexitet, från mycket små enheter (ex pacemakers) till mycket stora system (ex nationella elnätverk.)

PLEng på BTH

PLEng har sedan 2014 tre industriaktiva deltagare på BTH, de deltar aktivt i forskningsprojekt och utbildning för att bli experter inom Programvaruteknik med fokus på Cyber-physical systems (CPS). Deltagarna är alla seniora specialister i sina respektive domänområden på olika företag och arbetar under sina forskarstudier på sina företag. Denna unika blandning av aktivt samarbete mellan akademi och industri gör PLEng till en attraktiv forskarskola.

Johan Silvander från Ericsson var den första PLEng deltagaren som tog sin licentiate examen i Programvaruteknik på BTH under hösten 2017. Hans lic-avhandling har titeln “Towards Intent-Driven Systems” och finns tillgänglig på: http://bth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1141763

Mohsin Irshad från Qvantel försvarade sin licentiat 24:e januari 2018, hans lic-avhandling har titeln ”Assessing Reusability in Automated Acceptance Tests” och finns tillgänglig på http://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1164723/FULLTEXT01.pdf

Fakta

Längd

2014-2018

Budget

16 Mkr

Kontaktperson

Tobias Larsson

Deltagare

Tony Gorschek

Tony Gorschek
Professor

Mikael Svahnberg

Mikael Svahnberg
Universitetslektor/docent

Michael Unterkalmsteiner

Michael Unterkalmsteiner
Universitetslektor

Krzysztof Wnuk

Krzysztof Wnuk
Universitetslektor