Digital Sustainability Implementation Package – DSIP

Digital Sustainability Implementation Package – DSIP

Projektstatus

Pågående

Projektägare & huvudprojektledare

Sophie

Sophie Hallstedt


sophie.hallstedt@bth.se

Kategori/Område

Forskning inom strategisk hållbar utveckling

Syftet med DSIP – Digital Sustainability Implementation Package – är att möjliggöra för industrin att anta ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i de tidiga faserna av produktinnovationsprocessen. DSIP sammanställer en kunskapsplattform, en datahanteringsplattform, samt nya digitala stödverktyg för att utvärdera, mäta, värdera, prediktera, kravställa, och simulera förväntad hållbarhetsprofil på alternativa produktkoncept i tidig utvecklingsfas. Målet för projektet är att demonstrera, validera och generalisera DSIP för olika industriella förutsättningar med hjälp av 16 engagerade projektpartners.

Förväntade effekter och resultat

När projektet avslutas 2023 ska det ha resulterat i följande validerade förmågor hos DSIP:

  • hantera hållbarhets- och ingenjörsdata effektivt för spårbarhet och återanvändning under produktens livscykel,
  • mäta förväntad hållbarhetspåverkan för olika konceptlösningar,
  • ge stöd för att konstruera och utvärdera olika hållbara lösningar,
  • förbättra beslutsunderlag i produktinnovationsprocessen och guida produktutvecklare för att skapa nya innovativa hållbara- och cirkulära lösningar på marknaden.

På längre sikt kommer DSIP att påverka utvecklingen av standarder och styrmedel. Kommersialisering av DSIP innebär att stödverktyg kommer att bli tillgängliga för olika typer av företag.

Mognadsgraden gällande hållbarhet och cirkularitet kommer att öka hos beslutsfattare och produktutvecklare som utbildas för att använda DSIP. Därigenom förväntas ett skifte i hur produkter och tjänster tillverkas och används.

Planerat upplägg och genomförande

Validering av DSIP sker genom att verktygen tillämpas på minst tre konkreta produktutvecklingsfall hos de medverkande företagen. Under projekttiden tas också en affärsplan fram för uppskalning, kommersialisering och internationell implementering av DSIP.

Projektet består av fem arbetspaket (WP):

Arbetspaket    Beskrivning     WP-ledare
WP 1: Industrisamarbete     Tillämpning av DSIP på konkreta fall för       validering    Ola Isaksson,  Chalmers
WP2: DSIP Verktygslåda för produktutveckling    Utveckling, integrering i digital plattform  (WP3) och validerad i industriell  tillämpning (WP1)    Sophie Hallstedt, BTH
WP3: DSIP Digital plattform    Kunskapsplattform och datahantering    för DSIP    Saeid Torkabadi,        Europstep
WP4: DSIP Affärsutveckling   Säkerställa DSIPs affärspotential, plan för  uppskalning och kommersialisering    Magnus Kuschel,  Malmeken
WP5: Projektledning    Övergripande projektledning    Helena Tillborg, BTH

Projektet sker i öppet samarbete med 16 företag från olika branscher som säkerställer relevans och resultat. Projektledningen består av erfarna ledare som kan ta tillvara på olikheter, uppmuntra nyfikenhet, utmana intressenter och driva innovation i gränssnittet mellan digitalisering och hållbarhet.

Sustainability fingerprint är ett av verktygen i DSIP toolkit

Fakta

Deltagare

Matilda Watz

Matilda Watz
Biträdande universitetslektor

Jesko Schulte

Jesko Schulte
Biträdande universitetslektor

Sze Yin Kwok

Sze Yin Kwok
Biträdande lektor